Universitetet i Agder tilbyr mer enn 150 studier og har et aktivt og ledende forskermiljø. Vi vektlegger respekt, åpenhet og evnen til å vise engasjement og stolthet over både egne og andres resultater. Våre over 1200 ansatte og omlag 12 000 studenter trives godt og har stort faglig utbytte av virksomheten på våre topp moderne og funksjonelle campuser i Kristiansand og Grimstad.

Doktorgradsstipendiat i offentlig politikk og administrasjon

Ved Universitetet i Agder er det ledig midlertidig 100 % stilling som stipendiat for en periode på 3 år, alternativt fire år med 25 % arbeidsplikt. Stillingen er knyttet til Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag, Fakultet for samfunnsvitenskap. Arbeidssted er Kristiansand.
 

Stillingen er finansiert av universitetet og faller inn under en av to spesialiseringer på doktorgradsprogrammet i offentlig politikk og administrasjon: styringsutfordringer i nordiske regioner og kommuner. Helt spesifikt bør prosjektet til stipendiatstillingen falle inn under dette spesialiseringsområdet som omfatter studier av lokalforvaltning, kommuner, fylkeskommuner, regioner, flernivåstyring, og tilsvarende. Se http://www.uia.no/studier/forskerutdanning/specialisation-in-public-administration for mer informasjon.

 

Nærmere bestemmelser for stilling som stipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2006, med hjemmel i lov om universiteter og høgskoler § 6-4. Lovdata.

Søkeren forventes å ferdigstille sin doktorgradsavhandling innenfor tidsramme av ansettelsen. Søkere må ha nødvendige kvalifikasjoner for opptak på doktorgradsprogrammet i offentlig administrasjon. Det vil si minimum mastergrad innen fagområdet statsvitenskap, offentlig administrasjon, eller tilsvarende. Stillingen stiller krav til å kunne arbeide målrettet, ryddig, konsentrert og selvstendig. Ved vurderingen legges det vekt på oppnådde eksamensresultater samt eventuelle utviklingsarbeider og publiserte arbeider og prosjektskissen. Relevant praksis, personlig egnethet og samarbeidsevner vil bli tillagt vekt. Det kreves gode engelskkunnskaper. Det blir fra universitetets side lagt stor vekt på at kandidaten skal sikres god veiledning. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.
 

Søkere må sende inn prosjektbeskrivelse på maksimalt 10 sider, inkludert litteraturliste. Prosjektbeskrivelsen må inneholde en foreløpig presentasjon av problemstilling, teoretisk grunnlag, metode for datainnsamling, og fremdriftsplan for doktorgradsprosjektet. Kvaliteten på prosjektbeskrivelsen vil veie tungt ved vurderingen av søkerne. Stillingen vil bli besatt på grunnlag av en samlet vurdering av dokumentert faglig kompetanse.
 

Den som tilsettes har rettigheter og plikter etter de bestemmelser som til enhver tid gjelder for stillingen.

Tilsetting foretas av Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn alder eller funksjonsevne.
 

Kvinner oppfordres til å søke.
 

Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, stipendiat, kode 1017, kr. 435.500. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse. Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring sendes elektronisk, benytt linken "søk stillingen". CV og følgende dokumentasjon skal vedlegges den elektroniske søknaden:

 • Kopier av vitnemål og attester *
 • Liste over egne publikasjoner
 • Masteroppgaven/hovedfagsoppgaven
 • Vitenskapelige arbeider og annen FoU-virksomhet
 • Prosjektskisse med tentativ plan for doktorgradsarbeidet

*Originaldokumenter av vitnemål og karakterutskrifter eller bekreftede kopier av originaldokumenter med stempel, dato og lesbar underskrift fra et offentlig kontor (for eksempel universitet, høgskole, politi) må fremlegges før eventuell tilsetting.

 

Det er søkernes ansvar innen fastsatt tid å sende inn fullstendig dokumentasjon. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom vedlegg mangler i søknaden.

 

Søknadsfrist 6. april 2017.

 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til leder for PhD-programmet professor Jarle Trondal (jarle.trondal@uia.no), administrativt ansvarlig for fakultetets PhD-programmer Cecilie Rygh Mawdsley (cecilie.mawdsley@uia.no), eller instituttleder Anne Elizabeth Stie (anne.e.stie@uia.no).  

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  6. april 2017
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Kristiansand
 • Jobbnorge-ID
  133759
 • Intern-ID
  18/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Engasjement

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger