Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi har ansvar for å iverksette statlig politikk, sørge for at den blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har derfor oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, samfunnsikkerhet og beredskap, landbruk, reindrift, miljø, helse og utdanning.

Fylkesmannen i Finnmark har 120 ansatte og er organisert i syv avdelinger og en stab. Kontorsted er Statens Hus sentralt i Vadsø. Vadsø er administrasjonssenter i Finnmark. Kommunen har rundt 6300 innbyggere, og de aller fleste er bosatt i og rundt bykjernen. Vadsø har et godt utbygd service- og fritidstilbud og kort vei til et fantastisk turterreng sommer som vinter.

Fylkesmannens oppvekst- og utdanningsavdeling skal bidra til at alle barn og unge får et godt utbytte av barnehagen, grunnskolen og den videregående skolen. Vi skal kjennetegnes av høy faglig kompetanse og engasjement for utvikling av barnehagesektoren og skolesektoren. Våre arbeidsoppgaver er varierte og skal ivareta barn og unges rettssikkerhet innenfor barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forvaltningsloven. Avdelingen har også oppgaver i tilknytning til introduksjonsloven. Barnekonvensjonen gir også føringer for vårt mandat.

Jurister

Vi styrker nå vår juridiske kompetanse i oppvekst- og utdanningsavdelingen i Vadsø. Her blir du ikke en i mengden. Din innsats vil gjøre en forskjell for Finnmarks viktigste ressurs - barn og unge.


Bryr du deg om barn og unges oppvekst og utdanning og har fordypet deg i lovverket om dette? Da er du kanskje den vi leter etter.

 

Vi søker etter

 

Jurist – rådgiver/seniorrådgiver - ny fast stilling.

 

Jurist – rådgiver i engasjement - i ett år fra tiltredelse, med mulighet for forlenging og/eller fast tilsetting.

 

 

For begge stillinger gjelder:

 

Våre viktigste verktøy er veiledning, informasjon og tilsyn. Ved klagesaksbehandling skal vi sikre barn og unges rettssikkerhet. Vi arbeider tett opp mot kommunene, fylkeskommunen og andre etater som ivaretar barn og unges rettigheter.


Arbeidsoppgaver:

 • Klagesaksbehandling - etter barnehageloven, opplæringsloven og introduksjonsloven

 • Tilsyn - etter barnehageloven, opplæringsloven, introduksjonsloven og forvaltningsloven 

 • Veiledning

Andre oppgaver kan legges til stillingene.

 

Kvalifikasjoner:

For å bli vurdert for disse stillingene, må du ha juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap. Det er en fordel om du har fordypet deg i lovverk som regulerer barn og unges oppvekst- og utdanningsvilkår. Det er ønskelig at du har god kunnskap om forvaltningsrett. Relevant praksis innen avdelingens fagområder vektlegges. For å bli vurdert som seniorrådgiver så kreves relevant praksis av noen års varighet.

 

Du jobber godt selvstendig, og sammen med andre. Du er strukturert og effektivt og har gode norskkunnskaper - både skriftlig og muntlig. Du må kunne veilede og kommunisere godt, også med barn og unge. Du er en god støttespiller for avdelingen og de vi jobber tett opp mot. Du liker å lære nye ting og er fleksibel. Stillingene innebærer noe reising - en fin måte å bli kjent med det flotte fylket vårt på.

 

Dette kan vi tilby:

Vi ønsker å være et kompetansesenter på våre områder, både for tjenesteytere, befolkning og beslutningstakere. Hverdagen vår er preget av utfordrende og spennende arbeidsoppgaver og høyt tempo. Hos oss får du gode muligheter for kompetanseutvikling, nettverksbygging på tvers av fag og fylke, mye frihet og mye ansvar.

 

Flytteutgifter dekkes etter fastsatte regler. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Prøvetiden er på 6 måneder.


For Finnmark gjelder nedskrivning av studielån med inntil 25.000,- i året og lavere personskatt.


For stillingen som rådgiver/seniorrådgiver, tilbyr vi stillingskode 1434/1364, lønnstrinn 53-70 (454 700 - 621 800 brutto) i Statens lønnsregulativ, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kandidater kan vi vurdere høyere lønnsplassering.

For stillingen rådgiver, tilbyr vi stillingskode 1434 lønnstrinn 51-59 (439 600 - 507 100 brutto) i Statens lønnsregulativ.

 

Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på www.fylkesmannen.no/finnmark. Sjekk ut Facebook for mer om oss, www.facebook.com/FylkesmannenFI/. Du kan dessuten sjekke ut mer om vadsølivet ved å klikke deg inn på www.vds.no.

 

Høres dette ut som en jobb for deg?


Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no innen 6. mars. Du må huke av for stillingen du ønsker å søke på når du sender inn søknad. Du kan søke på begge stillingene.

 

Ikke nøl med å ta kontakt med fungerende utdanningsdirektør Katharine Jakola på telefon 78 95 05 59, eller fungerende underdirektør Liv Hanne Huru telefon 78 95 05 55, hvis du har spørsmål.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Fylkesmannen oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik bakgrunn til å søke jobb hos oss.

 

Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentlighetsloven §25, 2). Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du blir imidlertid varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

 

Dersom du trenger hjelp med utfylling i jobbnorge, ta kontakt med personal ved Anne Marte Jansberg på 78 95 03 76.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  06.03.2017
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Finnmark
 • Nettside
 • Kommune
  Vadsø
 • Arbeidssted
  Vadsø
 • Jobbnorge-ID
  133755
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger