Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi har ansvar for å iverksette statlig politikk, sørge for at den blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har derfor oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, samfunnsikkerhet og beredskap, landbruk, reindrift, miljø, helse og utdanning.

Fylkesmannen i Finnmark har 120 ansatte og er organisert i syv avdelinger og en stab. Kontorsted er Statens Hus sentralt i Vadsø. Vadsø er administrasjonssenter i Finnmark. Kommunen har rundt 6300 innbyggere, og de aller fleste er bosatt i og rundt bykjernen. Vadsø har et godt utbygd service- og fritidstilbud og kort vei til et fantastisk turterreng sommer som vinter.

Fylkesmannens oppvekst- og utdanningsavdeling skal bidra til at alle barn og unge får et godt utbytte av barnehagen, grunnskolen og den videregående skolen. Vi skal kjennetegnes av høy faglig kompetanse og engasjement for utvikling av barnehagesektoren og skolesektoren. Våre arbeidsoppgaver er varierte og skal ivareta barn og unges rettssikkerhet innenfor barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forvaltningsloven. Avdelingen har også oppgaver i tilknytning til introduksjonsloven. Barnekonvensjonen gir også føringer for vårt mandat.

Jurister

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Finnmark
 • Nettside
 • Kommune
  Vadsø
 • Arbeidssted
  Vadsø
 • Jobbnorge-ID
  133755
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger