NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Professor/førsteamanuensis i medisin (samfunnsmedisin) ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Fakultet for medisin og helsevitenskap.

Ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, er det ledig fast 100 % stilling som professor / førsteamanuensis i medisin (samfunnsmedisin).

 

Stillingen er administrativt tilknyttet Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, se www.ntnu.no/ism

 

Beskrivelse av ansvarsområde for stillingen

Stillingsinnehaveren har sammen med instituttets øvrige vitenskapelige tilsatte ansvar for undervisning og forskning innen fagområdet samfunnsmedisin. Dette omfatter også egen forskning, og veiledning av studenter innen fagområdet. Videre plikter stillingsinnehaveren å ta del i administrativt arbeid.

 

Stillingen vil ha et spesielt fokus på fagområdet anvendt samfunnsmedisin

Stillingsinnehaveren vil ha særlig ansvar for utvikling av masterporteføljen ved Institutt for samfunnsmedisin.

 

I tillegg skal stillingsinnehaver arbeide med instituttets satsning på forskning og undervisning rettet mot primærhelsetjenestens kunnskapsbehov.

 

Kvalifikasjoner

Tilsatte uten formell universitetspedagogisk kompetanse og som ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges å gjennomgå godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter tiltredelsen. Den som tilsettes pålegges å gjennomføre PBL-kurs for veiledere. Universitetet tilbyr slike kurs.

 

Personlige egenskaper
Det vil legges vekt på:

 • Gode samarbeidsevner, ledelseserfaring og evne til å arbeide på tvers av tradisjonelle faggrenser.
 • Evne til å initiere og lede forsknings- og undervisningsarbeid
 • Gode formidlingsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Evne til og interesse for omstilling og videreutvikling

 Vi kan tilby

 • Utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Stilling som professor i kode 1013 lønnes med minimum årslønn kr 609 300, brutto per år i 100 % stilling. Normalt avlønnes stillingen ved MH-fakultetet fra kr. 609 300 – til 789 700, brutto per år i 100 % stilling. Stilling som førsteamanuensis i kode 1011 lønnes med minimum årslønn kr. 488 900 brutto per år i 100 % stilling. Normalt avlønnes stillingen ved MH-fakultetet fra 488 900 til 621 400,brutto per år i 100 % stilling.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. NTNU har et sterkt ønske om å øke antall kvinner i vitenskapelige stillinger og kvinner oppfordres til å søke. Kvinner som ansettes i fast stilling i mannsdominerte fagmiljø kan tilbys startpakker. I tillegg har NTNU kvalifiseringsstipend og mentorprogram for kvinnelige forskere.

 

Søknadens innhold

Søknaden skal gi en kortfattet oversikt over utdanning, eksamener, tidligere praksis og motivasjon for stillingen. Søkerne bes også å redegjøre for sine pedagogiske kvalifikasjoner med utgangspunkt i momentliste som finnes på nettadresse: http://www.ntnu.no/ledige-stillinger/pedagogiske-kvalifikasjoner

 

Følgende vedlegg må ligge ved Jobbnorge-søknaden i pdf-format:

 • CV, vitnemål og attester. To referanser bes oppgitt.
 • Inntil 15 vitenskapelige arbeider – publiserte eller under publisering – som søkeren ønsker det skal ta hensyn til ved bedømmelsen (vitenskapelige arbeider må også vedlegges i pdf-format)
 • Beskrivelse av de vitenskapelige arbeider som søkeren anser mest betydningsfulle, og som søkeren spesielt vil ha lagt til grunn for bedømmelsen
 • Liste over alle søkerens arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort.

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

 

De mest aktuelle søkerne vil normalt bli innkalt til intervju og prøving av pedagogiske ferdigheter.  


Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Professor /instituttleder Siri Forsmo, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU: tlf. 97181531, e-post: siri.forsmo@ntnu.no

 

Nærmere opplysninger om søknadsprosessen fås ved henvendelse til:

HR-konsulent Nina Marie Hoseth, HR-seksjonen MH-fakuletet, NTNU, e-post: nina.m.hoseth@ntnu.no

        

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no innen søknadsfristen 14.03.2017

 

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen.

 

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.


Vi ønsker ikke henvendelser fra rekrutteringsbyråer, annonsører og lignende.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  14.03.2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  133496
 • Intern-ID
  2016/11566
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger