NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

NTNU Universitetsbiblioteket leverer tjenester til NTNUs forskere og studenter, og legger vekt på å ha en aktiv dialog med fagmiljøene med mål å bidra til å styrke NTNUs forskning og undervisning. Universitetsbiblioteket har en sterk satsing på nettbaserte tjenester.

Seksjonssjef - Universitetsbiblioteket ved NTNU i Gjøvik

Har du lyst på en utviklingsorientert lederjobb i biblioteket ved Norges største universitet?
Vi har ledig stilling som seksjonssjef ved Universitetsbiblioteket ved NTNU i Gjøvik. Du må ha interesse for utviklingsarbeid og kunne tenke nytt og spennende om bibliotekets rolle i et utviklingsorientert universitet. De 150 ansatte i Universitetsbiblioteket ved NTNU i Trond-heim, Gjøvik og Ålesund arbeider systematisk med bibliotekutvikling for å møte nye behov i et digitalt samfunn.
Seksjonssjefen rapporterer til biblioteksjefen ved NTNU Universitetsbiblioteket i Trondheim.

Dine arbeidsoppgaver er:
● ansvar for kontakt mot fagmiljøet ved NTNU i Gjøvik
● ansvar for å utvikle gode og moderne tjenester for brukerne
● økonomi-, personal- og tjenesteansvar for seksjonen
● deltagelse i ledergruppen ved Universitetsbiblioteket
● delta i det daglige arbeidet i seksjonen


Vi søker deg som har følgende kvalifikasjoner:
● relevant høyere utdanning på masternivå
● relevant faglig kompetanse, gjerne bibliotekfaglig fra UH-sektoren
● ledererfaring er en fordel
● godt kjennskap til digitale arbeidsprosesser
● behersker norsk og engelsk godt, både skriftlig og muntlig

Vi søker en strukturert, nytenkende og positiv leder som gjennom samarbeid har evne til å motivere og utvikle sine medarbeidere. Du kommuniserer godt, trives med å arbeide i team og skaper gode relasjoner i egen enhet og ut i organisasjonen.

Ønsker du nærmere informasjon om selve stillingen, ta gjerne kontakt med fung. biblioteksjef Rune Brandshaug, mobil 918 97 0698, e-post: rune.brandshaug@ntnu.no
Ønsker du informasjon om de lokale forhold ved NTNU i Gjøvik, ta gjerne kontakt med viserektor Jørn Wroldsen, tlf. 61 13 51 01 eller mobil 918 79 443, e-post joern.wroldsen@ntnu.no

Vi kan tilby:
• Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et universitetsmiljø i utvikling
• En uformell og hyggelig arbeidsplass med engasjerte kollegaer
• Fleksibel arbeidstid
• Trening i arbeidstiden

Lønnsvilkår m.v.:
Stillingen blir lønnet som seksjonssjef (kode 1211). Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra kr 609.000 til kr 671.600 avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2% lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn. NTNU Universitetsbiblioteket er for tiden under omorganisering og den som blir tilsatt må akseptere eventuelle endringer i ansvars- og arbeidsområde.
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn.

Synes du dette ser interessant ut, send søknad elektronisk via denne siden med CV, vitnemål og attester innen 28.02.2017. Stillingen har NTNU-nr. 9/17.

I henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

 

 


Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  28.02.2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Gjøvik
 • Arbeidssted
  NTNU Universitetsbibioteket i Gjøvik
 • Jobbnorge-ID
  133218
 • Intern-ID
  NTNU nr. 9/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger