NTNU – Kunnskap for en bedre verden
Ved NTNU i Trondheim er den teknologiske kunnskapen i Norge samlet. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag, medisin, arkitektur og kunstfag. Samarbeid på tvers av faggrensene gjør oss i stand til å tenke tanker ingen har tenkt før, og skape løsninger som forandrer hverdagen

Fakultet for naturvitenskap
Institutt for bioingeniørfag

Avdelingsingeniør - NV/Institutt for bioingeniørfag

Vi søker en person som skal delta i og være med å videreutvikle laboratorieundervisningen for å møte fremtidens behov for godt kvalifiserte bioingeniører.

Ansvarsområdet vil være drift, utvikling og vedlikehold av instituttets analysemaskiner og laboratorieutstyr. En sentral del av arbeidsoppgavene vil være forberedelse, tilrettelegging og gjennomføring av laboratorieundervisning i medisinsk biokjemi samt undervisning av studenter innen medisinske, diagnostiske laboratoriespesialiteter med vekt på instrumentering, automasjon, metodevalidering og kvalitetssikringssystem.  Du vil også få ansvar for innkjøp- og bestillingsoppgaver ved instituttet.

Kvalifikasjoner
Vi søker etter en person med minimum 3-årig bioingeniørutdanning med autorisasjon som bioingeniør. Det vil bli lagt vekt på lang arbeidserfaring som bioingeniør fra diagnostiske laboratorier og med oppdatert kunnskap fra arbeid med sammensatte, automatiserte analysesystem innen i medisinsk biokjemi. I tillegg er erfaring fra minst ett av områdene; biobanking, medisinsk mikrobiologi og immunhematologi nødvendig. Det er ønskelig med erfaring fra undervisning av bioingeniørstudenter i laboratoriet. Gode kunnskaper om og erfaring med dagens kvalitetssikringssystem og metodevalidering i diagnostiske laboratorier er en forutsetning.

Videre ønsker vi oss en person som er interessert i å jobbe med ungdom i utdanning. Kan kommunisere godt med studenter, kolleger og fagmiljø ved medisinske, diagnostiske laboratorier. Den som tilsettes må kunne ett skandinavisk språk, og ha gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Om instituttet
Instituttet har 20 faste stillinger og ca. 210 studenter. Arbeidssted vil for tiden være i Laboratoriesenteret ved St. Olavs hospital og på Kalvskinnet. For informasjon om instituttet viser vi til våre internettsider: http://www.ntnu.no/ibf.

Vi kan tilby
• Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et internasjonalt, utviklingsorientert og godt arbeidsmiljø.
• Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
• Lønn i henhold til Statens lønnsregulativ.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt må regne med eventuelle endringer i arbeidsområdet underveis.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til  instituttleder Randi Utne Holt, tlf. 73412259, e-post: randi.utne.holt@ntnu.no.

Søknad sendes elektronisk via denne siden (Søk stillingen).  Bekreftede kopier av vitnemål og attester må vedlegges.

Stillingen har ref.nr. NV-05/17
Søknadsfrist: 28.02.2017

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  28.02.2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  132990
 • Intern-ID
  NV-05/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger