Gjennom den selvstendige stillingen og den høye faglige kvaliteten er domstolene samfunnets fremste konfliktsløsningsorganer. Domstolene bidrar til vern av den enkeltes rettigheter. Et viktig mål for domstolene er å skape tillit i befolkningen ved forsvarlig, upartisk og effektiv dømmende virksomhet.

Dommerarbeidet stiller strenge krav til faglig dyktighet, personlig egnethet og bred yrkes- og livserfaring.

Det er et sentralt personalpolitisk mål at de ansatte i domstolene skal ha en variert erfaringsbakgrunn og gjenspeile befolkningssammensetningen generelt - både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold.

Innstillingsrådet for dommere avgir innstilling om dommerutnevnelser til Kongen i statsråd, hvor utnevning skjer.

Embete som lagmann ved Borgarting lagmannsrett

Det blir ledig et embete som lagmann ved Borgarting lagmannsrett. Tiltredelse etter nærmere avtale. Domstolen blir ledet av en førstelagmann, og har i tillegg sju lagmenn, 56 lagdommere, én jordskiftelagdommer, direktør, og 44 saksbehandlere. Domstolen har lokaler i Oslo.

Vi kan tilby

 • et meningsfylt arbeid med stor selvstendighet og faglig utvikling.
 • et omfattende introduksjonsprogram til nye dommere
 • årlige oppdaterings- og etterutdanningstilbud
 • mulighet for en måneds studiepermisjon hvert 4. år
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse

Søkere må ha juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand.jur eller master i rettsvitenskap. Søkere må være norske statsborgere. Generell informasjon til søkerne finnes på www.domstol.no/innstillingsradet. For kandidater som innstilles, vil det bli krevd uttømmende politiattest. Den som blir utnevnt må uten erstatning finne seg i de endringene som måtte bli gjort i domstolenes forretningskrets og organisering, f.eks. sammenslåing med andre domstoler. Omorganisering kan føre til bortfall av lederansvar, administrative oppgaver, endring av tittel og/eller nytt kontorsted.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste være tilgjengelig på www.domstol.no/innstillingsradet. Det henvises i denne sammenheng til offentleglova § 25, annet ledd og til generell informasjon til søkerne, om mulighetene for å bli unntatt fra søkerlista.

Stilling som lagmann lønnes for tiden med kr. 1 222 000,-.
Fra dette trekkes vanlig pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse, for tiden 2%.

Ytterligere opplysninger om embetet fås ved henvendelse til:

 • Borgarting lagmannsrett v/førstelagmann Ola Dahl, tlf. 21 55 80 30.
 • Innstillingsrådet v/sorenskriver Yngve Svendsen, tlf. 38 17 63 50.
 • Domstoladministrasjonen v/ avd.dir. Solveig Moen, tlf. 73 56 70 00.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via link på denne siden ”Søk denne stilling”. Alle attester og vitnemål legges ved samlet i et vedlegg. Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingen.

Søknadsfrist 6. februar 2017

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  06.02.2017
 • Arbeidsgiver
  Domstoladministrasjonen - Dommerstillinger
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Arbeidssted
  Borgarting lagmannsrett
 • Jobbnorge-ID
  132756
 • Intern-ID
  17/90
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Juridisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger