Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 10.700 studenter og 1.560 ansatte. Universitetet ligger i Norges tredje største byregion, med et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal være en drivkraft i regionens kunnskapsutvikling og et internasjonalt forskningsuniversitet med vekt på nyskapning og innovasjon. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Det humanistiske fakultet er regionens viktigste institusjon for utdanning av lærere til barnehage, grunnskole, videregående skole, høyskole og universitet. Fakultetet tilbyr også grunnutdanning innenfor musikk og dans, språk, religion, historie, samt åtte masterprogrammer og to doktorgradsutdanninger. Fakultetet har en nasjonal posisjon innenfor forskning og undervisning i lese- og skrivevansker, læringsmiljø og atferd gjennom Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning (Lesesenteret) og Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret). Kunstfagene holder til i Campus Bjergsted i Bjergstedparken. UiS og Det humanistiske fakultet er sentrale i arbeidet med å videreutvikle Bjergstedparken til et kulturelt kraftsentrum for et nasjonalt og internasjonalt publikum gjennom Bjergstedvisjonen. Fakultetet samarbeider med Utdanningsdirektoratet, kommuner og fylke om etter- og videreutdanning. Totalt har fakultetet om lag 2.600 studenter og 380 ansatte fordelt på Institutt for barnehagelærerutdanning, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, Institutt for kultur- og språkvitenskap, Institutt for musikk og dans, Lesesenteret og Læringsmiljøsenteret.

Prosjektleder Didaktisk digitale verksted (DDV)

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Intern utlysning
 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Stavanger
 • Nettside
 • Kommune
 • Arbeidssted
  Ullandhaug
 • Jobbnorge-ID
  132730
 • Intern-ID
  30072261
 • Omfang
  Fast 25%
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Se mer

Finn andre stillinger