NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

2 PhD-stipend ved Institutt for bioteknologi og matvitenskap

Institutt for bioteknologi og matvitenskap har 50 fast ansatte, hvorav 35 i faste vitenskapelige stillinger og 15 i faste teknisk-administrative stillinger. For tiden har vi 35 doktorgradsstipendiater og 10 post docs/forskere. Instituttet har en bred forskningsaktivitet med mange disipliner representert innen bioteknologi og matvitenskap. Nærmere opplysninger om instituttet finnes på Internett: www.ntnu.no/ibt
Vi søker nå etter forskerspirer som brenner for faget sitt, og som har lyst til å bidra til forskning innen våre fagområder.

Ansettelsesperioden er normalt 4 år inkludert 1 år undervisningsplikt, men det kan være aktuelt å redusere ansettelsesperioden ned til 3 år uten undervisningsplikt. Ansettelsesperioden er avhengig av behovet for undervisningsressurser og tilgjengelige ressurser. For å kunne ivareta undervisningsplikten kan det være en forutsetning at du snakker norsk eller et nordisk språk og at du har relevant erfaring fra utdanningen. 

Kvalifikasjoner
Det kreves mastergrad eller tilsvarende innen bioteknologi, matteknologi eller nærliggende fagfelt. Mastergradens to siste år må være gjennomført med gjennomsnittskarakter B eller bedre, eller dokumentasjon av tilsvarende nivå gjennom senere forskningsarbeider. Gjennomsnittskarakter skal angis i søknaden. Kandidater som leverer masteroppgaven før 1. juli 2017, oppfordres til å søke på stipendiatstillingene.

For å komme i betrakting til disse stillingene må du selv kontakte mulige veiledere ved instituttet for å utarbeide en kort skisse til prosjektbeskrivelse som skal legges ved søknaden. Søknader uten prosjektbeskrivelse vil ikke bli vurdert. Du kan finne mulige veiledere på www.ntnu.edu/ibt/research eller ved å kontakte instituttleder.

Gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig, er en forutsetning.

Som stipendiat forplikter du deg til å delta i et organisert doktorgradsstudium innenfor tilsettingsperioden, og tilsetting forutsetter at du er kvalifisert for opptak til ph.d.-studiet. Stipendiater må rette seg etter de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn. Det er en forutsetning at du bosetter deg slik at du kan være tilstede og er tilgjengelig for NTNU.

Arbeids- og lønnsforhold
Vi kan tilby:

 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et internasjonalt, utviklingsorientert og godt  arbeidsmiljø.
 • Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Lønn i henhold til Statens lønnsregulativ. Fra lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd  til Statens pensjonskasse.

Tilsetting skjer i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved universiteter og høgskoler med utfyllende retningslinjer for NTNU.
Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn.
NTNU har personalpolitisk mål om at arbeidsstaben skal gjenspeile mangfoldet i befolkningssammensetningen generelt med vekt på kjønnsbalanse og mangfold.

Søknad sendes elektronisk via denne siden. CV, attester, prosjektbeskrivelse og vitnemål både fra master- og bachelorstudiet må legges ved elektronisk. Bare søknader registrert i Jobbnorge vil bli tatt med i vurderingen.

For nærmere opplysninger om stillingene, kontakt
instituttleder Kjetil Rasmussen, tlf: 918 97 652 , e-post: kjetil.rasmussen@ntnu.no eller
nestleder professor Berit Løkensgard Strand,  tlf: 73 59 40 69, e-post: berit.l.strand@ntnu.no

Stillingens referansenr: NT-02/17
Søknadsfrist: 01.03.2017.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  01.03.2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  132722
 • Intern-ID
  NT-02/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger