NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

HR- og HMS-avdelingen har ansvar for universitetets overordnede personalpolitikk og –forvaltning, systematisk HMS arbeid, beredskap og bedriftshelsetjenesten. Avdelingen arbeider bl.a. med politikk, forhandlinger, lovverk, leder- og organisasjonsutvikling, rekruttering og personalforvaltning. Avdelingen har nært samarbeid med fakultetenes personalseksjoner, med ledere, fagforeninger og ansatte. 

Seniorkonsulent – 100% stilling, vikariat ut 2017 med mulighet for forlengelse

Vi søker etter en spesialist med fagansvar for foreldrepermisjoner og refusjon av foreldrepenger for hele NTNU. Stillingen er plassert ved Fraværstjenesten ved HR- og HMS-avdelingen. Teamet består for tiden av 4-5 personer. Tiltredelse snarest.


Sentrale arbeidsoppgaver:

 • veiledning og oppfølging av endringer underveis i permisjonstiden
 • forvaltning av relevant lov og avtaleverk
 • saksbehandling av foreldrepermisjoner i PAGA og ePhorte
 • tett dialog med NAV, HR-konsulenter, ansatte og ledere
 • ved behov avholde informasjonsmøter med ansatte og ledere

Andre oppgaver som inngår i stillingen:

 • Registrering og kvalitetssikring av opplysninger i lønns- og personalsystemet
 • Sende inntektsopplysninger til NAV
 • Følge opp utestående refusjoner

Kvalifikasjonskrav:

 • Relevant utdanning, fortrinnsvis samfunnsfaglig eller HR-rettet utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå.
 • Kunnskap om relevant lov- og regelverk, fortrinnsvis Folketrygdlovens kap. 2 og 14, Arbeidsmiljøloven, Forvaltningsloven, Ferieloven, Statens personalhåndbok
 • Relevant erfaring fra lønns- og personalarbeid i offentlig sektor
 • Gode IT-kunnskaper
 • God fremstillingsevne i norsk og engelsk skriftlig og muntlig

I tillegg blir det lagt vekt på om du har relevant yrkeserfaring fra NAV eller Universitet og høgskolesektoren.

 

Vi ønsker å tilknytte oss en medarbeider som arbeider strukturert, nøyaktig og selvstendig. Du vil ha nær kontakt med både ansatte, ledere og HR-konsulenter og det er derfor viktig at du er utadvendt, fleksibel og serviceinnstilt, samt har gode samarbeidsevner. Du må kunne kommunisere godt, skriftlig og muntlig, på både norsk og engelsk da mange av våre ansatte ikke behersker norsk.

 

NTNU har etablert nye rutiner for oppfølging av ansatte som skal ha foreldrepermisjon. Vi trenger en medarbeider med pågangsmot og som motiveres av faglige utfordringer. Personlig egnethet vil derfor bli vektlagt spesielt i denne stillingen.

 

Vi kan tilby:

 • Et godt arbeidsmiljø med stor takhøyde
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Muligheter for kurs og videreutdanning
 • God offentlig pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Mulighet for rimelig boliglån i Statens Pensjonskasse

Stillingen lønnes som seniorkonsulent (kode 1363), med minimum årslønn kr 425 500. Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra kr 435 100 til kr 488 900 pr. år avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner. Fra dette trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås hos faggruppeleder Fredrik Berg Faugstadmo, e-post fredrik.faugstadmo@ntnu.no, tlf. 73 59 54 76/468 04 686 eller seniorkonsulent Tonje Fiskaa Håvak, e-post tonje.havak@ntnu.no, tlf. 73 59 54 86.

 

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn og den som blir tilsatt må finne seg i eventuelle endringer i ansvars- og arbeidsområde.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

 

I henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.


Synes du dette ser interessant ut og i tråd med dine kvalifikasjoner, send søknad med CV, vitnemål og attester elektronisk via denne siden merket med NTNU-nr. 01/17. Søknadsfrist 25.01.17

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  25.01.2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Fraværstjenesten
 • Jobbnorge-ID
  132644
 • Intern-ID
  NTNU-nr. 1/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger