Norges idrettshøgskole (NIH) er en vitenskapelig høyskole og Norges største utdannings- og forskningsinstitusjon innen idrettsvitenskap. Vårt samfunnsoppdrag er å drive fremragende høyere utdanning, forskning og formidling innen et bredt definert idrettsområde. Studenter og ansatte på NIH utforsker mennesker i bevegelse fra ulike perspektiver. Vi tilbyr utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå, og våre studieprogrammer skal dekke samfunnets behov for kompetanse innen idrettsvitenskap. Høgskolen har rundt 1500 studenter og 220 ansatte fordelt på fem fagseksjoner, seks administrative avdelinger og to forskningssentre. Alle NIHs bygg og idrettsanlegg er lokalisert ved Sognsvann, med Nordmarka som nærmeste nabo. For nærmere informasjon, se www.nih.no

Driftsteknikere til drift av svømmehall

Vi søker to driftsteknikere til faste stillinger i Eiendomsavdelingen, bad- og renholdsseksjonen. Forventet tiltredelse er juni 2017

 

Høgskolens svømmehall er undertotalrehabilitering, og blir et nytt og moderne anlegg. Svømmehallen består av et kortbane svømmeanlegg etter internasjonal standard, samt et stupeanlegg og et plaskebasseng. Anleggene brukes hovedsakelig til undervisning og forskning, men er også mye brukt til utleie på dag- og kveldstid.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Tilsyn med aktivitet i svømmehallen og tilhørende renseanlegg og garderober
 • kontroll av kjemikalie- og temperaturnivå
 •  renholds- og ryddearbeid
 • ettersyn og vedlikeholdstjenester knyttet til idrettsutstyr og anlegg

Du vil ha tilsyn med høgskolens badevakter på dag- og kveldstid og skiftarbeid vil i hovedsak gjelde.

 

Kvalifikasjoner


Du må ha dokumentert livrednings- og førstehjelpskompetanse senest ved tiltredelse.  Vi ønsker også at du har kunnskap om drift av svømmehaller. Personlig egnethet vil vektlegges.

 

Vi kan tilby

 • Lønn etter statens regulativ kode 1136 driftstekniker. Lønn fra kr 351 700 – 415 200 avhengig av kompetanse og erfaring
 • Gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse
 • Moderne fasiliteter i et etter hvert nyrestaurert bygg på Sognsvann
 • Et godt og aktivt arbeidsmiljø

 

Andre opplysninger


NIHs arbeidsstyrke skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

 

Som IA-virksomhet legger vi vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.

 

I henhold til Offentlighetsloven § 25, 2. ledd, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

 

 

Kontaktpersoner


Vi vil gjerne gi deg mer informasjon om stillingen og det gode miljøet ved NIH.

 

Kontakt:

 

 

Søknadsfrist 30.01.2017

 

Søk på stillingen via link på denne siden eller ved å gå inn på våre hjemmesider: www.nih.no

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  30.01.2017
 • Arbeidsgiver
  Norges idrettshøgskole
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  132612
 • Intern-ID
  11/16
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger