NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Instituttt for sirkulasjon og bildediagnostikk

Stipendiat innenfor fagområdet kardiologi

Ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU er det ledig stipendiat i 50 % stilling med varighet på 6 år. Stipendiaten må være bosatt i Trondheim under prosjektets varighet. Ønsket tiltredelse fra april 2016.

Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk omfatter fagområdene anestesiologi, radiologi, radiografi, ultralyd, MR, idrettsfysiologi, hjertekar fysiologi, lungefysiologi, lungesykdommer, hjertesykdommer, karkirurgi, thoraxkirurgi og biomedisinsk teknikk. Instituttet er også ansvarlig for Centre for Innovative Ultrasound Solutions (CIUS), K.G. Jebsen - Senter for hjertetrening, Medisinsk Simulatorsenter og MRsenteret. Instituttet har ca. 228 årsverk og ca. 250 studenter. Mer informasjon om instituttet finner du på www.ntnu.no/isb.

Om prosjektet

Stipendiatene vil delta i et samarbeidsprosjekt med Oslo universitetssykehus (OUS) hvor effekten av interleukin-6 blokkade ved akutt hjerteinfarkt med ST-elevasjon (STEMI) skal undersøkes.

Prosjekt-tittel: Assessing the effect of anti-IL-6 treatment in Myocardial Infarction: The ASSAIL-MI trial «ASSAIL».

Prosjektet er en videreføring av et samarbeid mellom OUS og St. Olavs hospital på tilsvarende behandling ved hjerteinfarkt uten ST-elevasjon (NSTEMI). Målet med «ASSAIL» er å undersøke om immunmodulerende behandling i akuttfasen ved STEMI kan redusere infarktstørrelsen.

Stillingen vil involvere rekrutering av pasienter til studien, pasienthåndtering og kliniske undersøkelse i tillegg til forskningsoppgaver. Prosjektet vil være tett knyttet til aktiviteten i angiolaboratoriene og prosjektet kan gi rom for opplæring/videreføring av kunnskap innen invasive teknikker.

Krav til bakgrunn og kompetanse:

 • Oppnådd cand.med.-grad (profesjonsstudiet i medisin)
 • Kandidat må ha minimum B som gjennomsnittskarakter for å kunne søke om opptak til ph.d.-programmet ved NTNU
 • Klinisk erfaring og kompetanse innen akutt hjerteinfarktbehandling
 • Gode språkkunnskaper muntlig og skriftlig på norsk og engelsk

Ønsket kvalifikasjoner og erfaring:

 • Kompetanse innen invasiv kardiologi blir vektlagt

Personlige egenskaper:

 • Samarbeidsevne.
 • Teamorientering
 • Engasjement
 • Fleksibel

Det vil legges vekt på motivasjon og personlig egnethet for stillingen. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Tilsettingen betinger at søkeren tas opp til Ph.d-program ved NTNU. Søknad om opptak må være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse i stillingen. Mer informasjon om dette finnes her: http://www.ntnu.no/dmf/phd.

Stilling som stipendiat i stillingskode 1017 ved Det medisinske fakultet lønnes etter lønnstrinn 50-58 i Statens lønnsregulativ (brutto kr. 432 700,- til 498 000,- per år), avhengig av kompetanse, kvalifikasjoner og tidligere publikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte søkere til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Søknad sendes elektronisk inn via www.jobbnorge.no innen søknadsfristen 26.01.2017.

Kandidatens personlige kvalifikasjoner samt motivasjon for stillingen og prosjektet må komme frem i søknaden.

Følgende opplysninger må fremgå av søknaden og vedleggene:

 • CV
 • Vitnemål fra videregående og medisinstudiet
 • Attester fra tidligere relevante arbeidsforhold
 • Kontaktinformasjon for 2-3 relevante referanser
 • Eventuell publikasjonsliste

Nærmere opplysninger om stillingen og prosjektene fås ved henvendelse til:

Professor Rune Wiseth, rune.wiseth@ntnu.no, mob 92247845.

Nærmere opplysninger om søknadsprosessen fås ved henvendelse til:

HR rådgiver Hanne Håkonsen Stixrud, e-post: hanne.stixrud@ntnu.no.

 

Vi ønsker ikke henvendelser fra rekrutteringsbyråer, annonsører og lignende.

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  26.01.2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  132595
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger