Universitetet i Agder tilbyr mer enn 150 studier og har et aktivt og ledende forskermiljø. Vi vektlegger respekt, åpenhet og evnen til å vise engasjement og stolthet over både egne og andres resultater. Våre over 1200 ansatte og omlag 12 000 studenter trives godt og har stort faglig utbytte av virksomheten på våre topp moderne og funksjonelle campuser i Kristiansand og Grimstad.

Universitetsbibliotekar

Ved Universitetsbiblioteket i Agder (UBA) er det ledig en fast 100 % stilling som universitetsbibliotekar fra 01.05.17. Stillingen er knyttet til Universitetsbiblioteket, og hovedarbeidssted er for tiden Campus Grimstad.

 

UBA skal yte informasjonstjenester og tilby infrastruktur av høy kvalitet som støtter undervisning, forskning og formidlingsaktiviteten ved UiA. UBA har for tiden 25 årsverk. Mer informasjon om Universitetet i Agder og UBA her.

 

Arbeidsoppgaver:

 • gi informasjonstjenester og forskningsstøtte til utdanning og forskning innenfor teknologi og realfag ved universitet
 • undervise og veilede i litteratur- og informasjonssøkning, kildebruk og kildekritikk
 • bygge opp og vedlikeholde bibliotekets samling innenfor fagområdet
 • være bindeledd mellom universitetsbiblioteket og fagmiljøet
 • brukerstøtte til relevant programvare
 • generelt prosjekt- og utviklingsarbeid
 • veiledningsvakter i skranke

Oppgaver vil for øvrig bli tillagt etter behov og kvalifikasjoner.

 

 

Kvalifikasjoner:

 

Den som tilsettes må ha:

 • utdannelse på masternivå i realfag/teknologifag eller lignende, eller bibliotekutdanning med mangeårig erfaring fra relevant område, men dokumentert realkompetanse kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • relevant erfaring, gjerne fra fagbibliotek
 • gode språkkunnskaper (skandinavisk og engelsk)
 • gode ikt-kunnskaper og digital kompetanse

Det er i tillegg ønskelig med pedagogisk utdannelse eller erfaring.

 

Vi ønsker en fleksibel og serviceinnstilt medarbeider med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Stillingen krever stor undervisningskapasitet og evne til å arbeide selvstendig. Relevant arbeidserfaring og personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt stor vekt.

 

Vi tilbyr:

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid

Den som tilsettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Tilsetting foretas av tilsettingsrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.205, kode 1199 universitetsbibliotekar, kr. 435 500-577 400 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

 

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".


Søknadsfrist: 26.01.17

 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til universitetsbibliotekar Hilde Johannessen, tlf. 38 14 11 49, e-post hilde.johannessen@uia.no, plassansvarlig Grimstad Åse-Lill Næset, tlf. 37 23 37 59, e-post ase-lill.naset@uia.no  eller bibliotekdirektør Jesper Mørch, tlf. 38 14 11 10, e-post jesper.morch@uia.no

 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  26.01.2017
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Grimstad
 • Jobbnorge-ID
  132571
 • Intern-ID
  Ref. 191/16
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger