Kriminalomsorgen region sørvest

Arendal fengsel

Kriminalomsorgen gjennomfører straffereaksjoner og varetektsfengsling. Region sørvest har det overordnede ansvaret for kriminalomsorgen i Rogaland,Vest-Agder og Aust-Agder, med fengsler og friomsorgskontorer. Det er ca 600 årsverk i regionen. Regionadministrasjonen er lokalisert i Sandnes. Region sørvest rapporterer til Kriminalomsorgsdirektoratet.

Arendal fengsel er et av fengslene i region sørvest. Fengslet har totalt 93 plasser for varetekt og domssoning som fordeler seg på 32 plasser med høyt sikkerhetsnivå og 61 plasser med lavt sikkerhetsnivå, inkludert Evje avdeling med 20 plasser, Håvet avdeling med 13 plasser og Kleivgrend avdeling med 28 plasser. Kleivgrend avdeling ligger nord for Fyresdal sentrum, ca. 16 mil fra Arendal.

Verksbetjent

Andre gangs utlysning.

En fast 100% stilling, for tiden tilknyttet Arendal fengsel Kleivgrend avdeling.

Ledig fra dags dato.

Kvalifikasjoner:

Vi søker en person som er kreativ og som ønsker å jobbe målrettet med innsatte i et tverrfaglig miljø. Verksbetjenten skal delta med faglig veiledning, vise fleksibilitet, være engasjert, ha gode samarbeidsevner og ordensans og ha evne til grensesetting.

Det kreves utdanning innen skogbruksfag med eksamen/fagbrev fra skogbruksskole eller annen relevant utdannelse, samt bred erfaring innen skogbruksrelatert arbeid/driftsformer. Det er ønskelig at den som tilsettes har erfaring/kompetanse innenfor vedlikehold/småreparasjoner av tilhørende utstyr.

Det kreves gode datakunnskaper og skriftlig fremstillingsevne.

Søkere må ha førerkort BE og T.

Andre opplysninger:

Nærmeste overordnet er verksmesteren i Kleivgrend avdeling.

Arbeidstid er på dagtid.

Verksbetjenten vil ha ansvar for tilrettelegging av arbeidsoppdrag, veiledning og oppfølging av innsatte, risikovurdering, dokumentering, etc. Det er egen instruks for stillingen.

St.kode 0275. Lønn etter LR 39 alternativ 7, ltr. 37-48. Innplassering på lønnstrinn er avhengig av ansiennitet.

Fra bto lønn trekkes 2% medlemsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Uniformsplikt etter gjeldende regler.

For stillingen gjelder 6 mnd. prøvetid

Det må fremlegges utvidet politiattest uten anmerkninger av nyere dato ved ansettelse.

Den som tilsettes må forplikte seg til å ta den etatsopplæring som kriminalomsorgen til en hver tid måtte bestemme.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnsammensetning, og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke.

Nærmere opplysninger om stillingen gis ved henvendelse til driftssjef Ernst Jørg Nilsen - tlf: 37076740, verksmester Henning Festervoll - mobilnr: 489 93 471 eller fengselsinspektør Hans-Petter Jacobsen - tlf: 370 76725.

Søknad og CV sendes elektronisk via link på denne siden.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  1. juni 2017
 • Arbeidsgiver
  Kriminalomsorgen region sørvest
 • Nettside
 • Kommune
  Bamble, Bø i Telemark, Drangedal, Fyresdal, Hjartdal, Kragerø, Kviteseid, Nissedal, Nome, Notodden, Porsgrunn, Sauherad, Seljord, Siljan, Skien, Tinn, Tokke, Vinje
 • Arbeidssted
  Arendal fengsel ft. Kleivgrend avd
 • Jobbnorge-ID
  132487
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger