Universitetet i Agder tilbyr mer enn 150 studier og har et aktivt og ledende forskermiljø. Vi vektlegger respekt, åpenhet og evnen til å vise engasjement og stolthet over både egne og andres resultater. Våre over 1200 ansatte og omlag 12 000 studenter trives godt og har stort faglig utbytte av virksomheten på våre topp moderne og funksjonelle campuser i Kristiansand og Grimstad.

Seniorrådgiver innen virksomhetsstyring og internkontroll

Ved Universitetet i Agder er det ledig en 100 % fast stilling som seniorrådgiver ved Ledelsens stab. Hovedarbeidssted er for tiden Campus Kristiansand.

 

UiA har behov for å styrke sitt team innen virksomhetsstyring og kvalitetssikring/ internkontroll. Seniorrådgiveren vil støtte universitetsledelsen i arbeidet med virksomhetsstyring samt utvikling og oppfølgning av institusjonens internkontrollsystem.  I forhold til virksomhetsstyring så vil prosjektlederansvar for innføring av ledelsesinformasjonssystem på UiA (LISA) være en sentral oppgave. Likeledes arbeid rundt mål og resultatstyring.  Stillingen skal blant annet sikre oppfølgning og dokumentasjon av internkontroll, gjennomføre ROS-analyser og arbeidet med oppfølgning av tiltak.  Det vil være en viktig rolle å kunne støtte linjeledelsen i deres internkontrollarbeid.  Herunder å bistå med kompetanse, kunne gjennomføre ROS-analyser, bidra til utforming av gode internkontrollrutiner, bistå i prosesser og sikre tilstrekkelig samarbeid på tvers i organisasjonen mellom de som arbeider med internkontroll. Seniorrådgiveren vil også kunne få andre oppgaver initiert fra universitetsledelsen.


Kvalifikasjoner:

 • må ha relevant høyere utdanning på minimum masternivå, men dokumenterbar realkompetanse kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • må ha solid erfaring fra operativt internkontrollarbeid, virksomhetsstyring og ledelsesinformasjonssystemer, fortrinnsvis fra statlig sektor
 • må ha prosjektledererfaring og bør ha erfaring med bruk av prosjektstyringsverktøy
 • må ha gode språkkunnskaper i norsk

Vi ser etter en person som kan arbeide selvstendig, målrettet og har stor gjennomføringsevne.  Stillingen krever gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Personlig egnethet blir vektlagt.

 

Vi tilbyr:

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.500, kode 1364 seniorrådgiver, kr. 516 000-556 700 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

 

Den som tilsettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Tilsetting foretas av tilsettingsrådet for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

 

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".


Søknadsfrist: 22.01.17

 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til assisterende universitetsdirektør Solveig Roland Svendsberget, tlf. 38 14 24 44, mobil 99 40 03 49, e-post solveig.r.svendsberget@uia.no.

 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  22.01.2017
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Kristiansand
 • Jobbnorge-ID
  132406
 • Intern-ID
  Ref. 193/16
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger