Universitetet i Agder tilbyr mer enn 150 studier og har et aktivt og ledende forskermiljø. Vi vektlegger respekt, åpenhet og evnen til å vise engasjement og stolthet over både egne og andres resultater. Våre over 1200 ansatte og omlag 12 000 studenter trives godt og har stort faglig utbytte av virksomheten på våre topp moderne og funksjonelle campuser i Kristiansand og Grimstad.

Rådgiver for universell utforming og tilrettelegging

For et universitet er universell utforming viktig for læringsmiljøet og våre studenter. På samme tid er et universitet en stor arbeidsplass med ansatte som naturlig gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Dette innebærer også ansatte med nedsatt funksjonsevne.

 

Med bakgrunn i dette er det ved Universitetet i Agder (UiA) ledig en fast 100 % stilling som førstekonsulent / rådgiver i Studieavdelingen. Stillingen er delt mellom arbeid knyttet til studentrettede tjenester som en del av Tilretteleggingskontoret for studenter med funksjonsnedsettelse samt å bidra til oppfølging av universitetets vedtatte plan for universell utforming. Vedkommende vil være en ressurs for det helhetlige arbeidet med universell utforming ved UiA og samarbeide med andre deler av organisasjonen, blant annet IT-avdelingen, driftsavdelingen og personal- og organisasjonsavdelingen. 

 

Hovedarbeidssted er for tiden Campus Kristiansand, men det må påregnes faste arbeidsdager også ved Campus Grimstad. Stillingen er tilknyttet Studieavdelingen som har ansvar for strategiske og administrative oppgaver innenfor utdanning, og samarbeider tett med rektoratet, fakultetene og andre enheter ved UiA.

 

Arbeidsoppgaver:

 • veiledning, koordinering og saksbehandling knyttet til studenter med funksjonsnedsettelse
 • videreutvikle tjenestene for studenter med funksjonsnedsettelse
 • utreder/prosjektressurs/prosjektleder for utvalgte prosjekter knyttet til universell utforming
 • ha en rådgivende funksjon knyttet til universell utforming for bygg og tjenester
 • bidra til en helhetlig oppfølging av universitetets plan for universell utforming

Kvalifikasjoner:

 • må ha høyere relevant utdanning på bachelor eller mastergradsnivå, men dokumentert og relevant praksis kan kompensere for hele eller deler av utdanningskravet
 • må ha flytende norskkunnskaper
 • må ha dokumentert erfaring fra arbeid med universell utforming, gjerne fra statlig eller kommunal virksomhet
 • bør ha dokumentert erfaring med å tilrettelegge for enkeltpersoner og grupper i utdanningssituasjon
 • bør ha teknisk kompetanse
 • bør ha kjennskap til prosjektstyring

Personlige egenskaper:

 • evne til selvstendig og systematisk arbeid
 • løsnings- og utviklingsorientert innstilling
 • gode samarbeidsevner
 • evne til strategisk tenkning
 • positiv, nysgjerrig og serviceorientert

Vi tilbyr:

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.103, kode 1408 førstekonsulent, kr. 408 700-465 000 brutto pr. år eller lønnsplan 90.500 kode 1434 rådgiver, kr. 435 500-498 000 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

 

Den som tilsettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Tilsetting foretas av tilsettingsrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

 

Menn oppfordres spesielt til å søke stillingen.

 

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

 

Søknadsfrist: 22.01.17

 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til assisterende studiedirektør Marianne Øhrn Johannessen, tlf. 916 15 187, e-post marianne.o.johannessen@uia.no eller økonomidirektør Kjetil Hellang, tlf. 38 14 11 72, e-post kjetil.hellang@uia.no

 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  22.01.2017
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Kristiansand
 • Jobbnorge-ID
  132401
 • Intern-ID
  Ref. 188/16
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger