Universitetet i Agder tilbyr mer enn 150 studier og har et aktivt og ledende forskermiljø. Vi vektlegger respekt, åpenhet og evnen til å vise engasjement og stolthet over både egne og andres resultater. Våre over 1200 ansatte og omlag 12 000 studenter trives godt og har stort faglig utbytte av virksomheten på våre topp moderne og funksjonelle campuser i Kristiansand og Grimstad.

Professor/førsteamanuensis/førstelektor i idrettsvitenskap

Ved Universitetet i Agder er det ledig en fast 100 % stilling som professor/1. amanuensis/1. lektor i treningslære. Stillingen er knyttet til Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Institutt for folkehelse, idrett og ernæring. Hovedarbeidssted er for tiden Kristiansand. Tiltredelse snarlig, etter avtale med fakultetet.
 

Fakultetet har tre institutter; Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Institutt for psykososial helse og Institutt for folkehelse, idrett og ernæring. Det er fem bachelorprogrammer, seks masterprogrammer og et ph.d.-program på fakultetet, i tillegg til en rekke etter- og videreutdanningstilbud. Fakultetet har også to forskningssentra og aktive forskere innen helse- og idrettsvitenskap.
 

Vi søker en person med idrettsvitenskaplig utdanning på mastergrads og doktorgradsnivå. Den som ansettes må kunne undervise i treningslære, treningsorganisering, samt ha ansvar for å delta aktivt i praktisk undervisnings- og forskningsrelatert aktivitet knyttet til fysiologisk laboratorium. Søkeren må også kunne veilede på bachelor- og mastergradsnivå. Det legges særlig vekt på undervisningserfaring fra praktiske fag. Det vurderes som en fordel om søker dokumenterer bred praktisk erfaring fra idrett knyttet til trener-utøver relasjon. Det kan også bli aktuelt med PhD-veiledning avhengig av kandidatens kvalifikasjoner.
 

Instituttet har et aktivt forskningsmiljø, med forskningsgruppene SEP-HEP: Pedagogiske og psykologiske aspekter knyttet til idrett og fysisk aktivitet og PASTA: Fysiologisk Adaptasjon til idrett, trening og fysisk aktivitet. Det forventes at den som tilsettes kan bidra med relevant forskning innen treningslære knyttet til undervisningsområder som skissert over.
 

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

 

Det kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere slik basiskompetanse må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiAs kurs i universitetspedagogikk. Pedagogiske kvalifikasjoner ut over basiskompetanse kan gi et konkurransefortrinn ved rangering av faglig/vitenskapelig kompetente søkere.
 

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt. Det vil bli lagt vekt på samarbeidserfaring og samarbeidsevner. Arbeidsspråket er norsk og engelsk. Det kreves at den som tilsettes behersker norsk eller et annet skandinavisk språk og engelsk muntlig og skriftlig. Universitetet i Agder tilbyr norskkurs til utenlandske nytilsatte som ikke behersker norsk, og det legges til rette for gjennomføring av dette. Fast ansatte forventes å kunne dokumentere sine norskkunnskaper innen to år.
 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.
 

Aktuelle kandidater til stillingen innkalles til intervju og prøveforelesning. Den som tilsettes, har rettigheter og plikter etter de bestemmelser som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver.
 

Tilsetting foretas av Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder. Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1013, professor, kr 609.700 – 907.900, kode 1011førsteamanuensis/1198førstelektor, kr 516.000 - 648.100. For særskilt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

 

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring sendes elektronisk, benytt linken «søk stillingen».

 

Følgende dokumentasjon lastes opp sammen med den elektroniske søknaden:

 • CV med en komplett publikasjonsliste
 • Vitnemål og attester
 • Doktorgradsavhandlingen
 • Inntil 10 vitenskapelige arbeider

Det er søkernes ansvar innen fastsatt tid å sende inn fullstendig dokumentasjon. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom det mangler vedlegg i søknaden.
 

Søknadsfrist 31.01 2017.
 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av eventuell offentliggjøring.
 

Opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til:

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  31.01.2017
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Kristiansand
 • Jobbnorge-ID
  132364
 • Intern-ID
  196/16
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger