Universitetet i Agder tilbyr mer enn 150 studier og har et aktivt og ledende forskermiljø. Vi vektlegger respekt, åpenhet og evnen til å vise engasjement og stolthet over både egne og andres resultater. Våre over 1200 ansatte og omlag 12 000 studenter trives godt og har stort faglig utbytte av virksomheten på våre topp moderne og funksjonelle campuser i Kristiansand og Grimstad.

Universitetslektor

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for Humaniora og Pedagogikk, er det ledig 1-2 midlertidige 100 % stillinger som universitetslektor i pedagogikk. Stillingene er 3-årige og tilknyttet Institutt for pedagogikk. Arbeidssted er for tiden Campus Kristiansand. Tiltredelse 1. august 2017.

 

Institutt for pedagogikk har ca. 45 ansatte i vitenskapelige stillinger. Instituttets kjerneområder er pedagogikk innenfor praktisk pedagogisk utdanning (PPU), grunnskolelærerutdanning og barnehagelærerutdanning. Instituttet tilbyr også halvårsenhet og videreutdanning i spesialpedagogikk, veiledning, pedagogikk som årsstudium og bachelprogrammer i spesialpedagogikk og pedagogikk. I tillegg har instituttet et masterstudium og et ph.d.-program i pedagogikk. Innenfor masterprogrammet tilbys en retning innenfor spesialpedagogikk. Instituttet tilbyr i tillegg etter- og videreutdanning til kommuner, fylker, privat næringsliv og offentlige institusjoner.

Den som tilsettes vil få sine arbeidsoppgaver i tilknytning til fakultetets studietilbud, med særlig vekt på disiplinutdanningen i pedagogikk (bachelor) men evt. også noe innen lærerutdanningene. Denne personen vil inngå i en stab som har ansvar for instituttets samlede undervisningsbehov og instituttets eksterne virksomhet.

 

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

 

Det er ønskelig med vitenskapelig kompetanse, undervisningserfaring fra høgskole/universitet, akademisk kompetanse samt erfaring fra ledelse og/eller veilednings- og utviklingsarbeid. Den som tilsettes, må kunne ivareta faglig administrasjon, praksisoppfølging, veiledning av studenter, ta del i arbeidet med å videreutvikle fagets profil, samt bidra til den daglige driften av studieprogrammene. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Ytterligere pedagogiske kvalifikasjoner, samarbeidsevne, kreativitet, initiativ og evne til å arbeide systematisk og målrettet vil også bli tatt i betraktning. Det er ønskelig at søkeren har erfaring med og/eller interesse for utvikling og bruk av digitale læringsressurser i undervisningen.

Undervisningsspråket er norsk og den som underviser må beherske norsk både skriftlig og muntlig. I henhold til universitetets satsning på

internasjonalisering, må den som tilsettes være forberedt på å gi undervisning og veiledning på engelsk.

 

Det kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiAs kurs i universitetspedagogikk.

 

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren.

 

Vi tilbyr:

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor og spennende organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid

 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1009 universitetslektor kr 435 500-577 400 bto. pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

 

Den som tilsettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til en hver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Tilsetting foretas av Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

 

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

 

Følgende lastes opp elektronisk: 

 • CV
 • publikasjonsliste
 • attesterte kopier av vitnemål og attester
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider som det ønskes skal tas i betraktning ved vurderingen

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom vedlegg mangler i søknaden. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

 

Søknadsfrist: 01.02.17

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Inger Marie Dalehefte, tlf. +47 38 14 11 95, mobil +47 90 41 78 88, inger.m.dalehefte@uia.no eller rådgiver Sevleta Memic; tlf. +47 38 14 20 94, sevleta.memic@uia.no

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  01.02.2017
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Kristiansand
 • Jobbnorge-ID
  132352
 • Intern-ID
  Ref. 187/16
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger