Universitetet i Agder tilbyr mer enn 150 studier og har et aktivt og ledende forskermiljø. Vi vektlegger respekt, åpenhet og evnen til å vise engasjement og stolthet over både egne og andres resultater. Våre over 1200 ansatte og omlag 12 000 studenter trives godt og har stort faglig utbytte av virksomheten på våre topp moderne og funksjonelle campuser i Kristiansand og Grimstad.

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i spesialpedagogikk

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk er det ledig en 100% midlertidig 3-årig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i spesialpedagogikk, tilknyttet Institutt for pedagogikk. Arbeidssted er for tiden Campus Kristiansand.

 

Institutt for Pedagogikk har ca. 45 ansatte i vitenskapelige stillinger. Instituttets kjerneområder er pedagogikk innenfor praktisk pedagogisk utdanning (PPU), grunnskolelærerutdanning og barnehagelærerutdanning. Instituttet tilbyr også halvårsenhet og videreutdanning i spesialpedagogikk, veiledning, pedagogikk som årsstudium og bachelprogrammer i spesialpedagogikk og pedagogikk. I tillegg har instituttet et masterstudium og et ph.d.-program i pedagogikk. Innenfor masterprogrammet tilbys en retning innenfor spesialpedagogikk. Instituttet tilbyr i tillegg etter- og videreutdanning til kommuner, fylker, privat næringsliv og offentlige institusjoner.

 

Den som tilsettes vil få sine arbeidsoppgaver i tilknytning til instituttets studietilbud, med særlig vekt på undervisningsoppgaver innenfor spesialpedagogikk i lærerutdanningen og bachelorstudiet i spesialpedagogikk. Den som tilsettes vil imidlertid også inngå i en stab som har ansvar for instituttets samlede undervisningsbehov og ekstern virksomhet. Søkeren må kunne ivareta faglig administrasjon, praksisoppfølging, ta del i arbeidet med å videreutvikle faget samt bidra til den daglige driften av studieprogrammene. Det er derfor ønskelig med undervisningserfaring fra høgskole/universitet.

 

Relevant arbeidserfaring fra spesialpedagogikkfeltet knyttet til grunnskole og/eller videregåendeskole vil bli vektlagt. Vi søker en person med dokumentert kompetanse og erfaring innenfor kartlegging, oppfølging og forebygging av språkvansker og/eller lese- og skrivevansker. Ytterligere pedagogiske kvalifikasjoner, samarbeidsevne, kreativitet, initiativ og evne til å arbeide systematisk og målrettet vil bli tatt i betraktning. Videre er det ønskelig at søkeren har erfaring med og/eller interesse for utvikling av forskningsprosjekter innenfor det spesialpedagogiske feltet.

 

Ved tilsetting som førsteamanuensis, må den som tilsettes ha doktorgrad eller tilsvarende innenfor spesialpedagogikk/pedagogikk eller andre relevante fagområder. Ved tilsetting som universitetslektor/førstelektor, skal søkeren ha minst hovedfag/mastergrad innen pedagogikk eller andre relevante fagområder, fortrinnsvis med vitenskapelige arbeider utover dette.

 

Kriterier for ansettelse i stilling som førsteamanuensis/førstelektor/ universitetslektor fremgår av, Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 9. februar 2016, med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler

§ 6-3 sjette ledd.

 

Undervisningsspråket er norsk og den som underviser må beherske norsk både skriftlig og muntlig. I henhold til universitetets satsning på

internasjonalisering, må den som tilsettes være forberedt på å gi undervisning og veiledning på engelsk.

 

Det kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse. Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiAs kurs i universitetspedagogikk.

 

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren.

 

Universitetet i Agder tilbyr:

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor og spennende organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid

 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1011 førsteamanuensis, kr 489 300-648 100 bto. pr. år, kode 1198 førstelektor, kr 489 300-648 100 bto. pr. år, eller kode 1009 universitetslektor kr 435 500-577 400 bto pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

 

Den som tilsettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til en hver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Tilsetting foretas av Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

 

Følgende lastes opp elektronisk: 

 • cv
 • Attesterte kopier av vitnemål og attester
 • liste over publikasjoner
 • vitenskapelige arbeider (inntil 10)

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom vedlegg mangler i søknaden. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

 

Søknadsfrist: 01.02.17

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Inger Marie Dalehefte, tlf. 38 14 11 95, mobil 90417888, e-post inger.m.dalehefte@uia.no; eller rådgiver Sevleta Memic; tlf. 38 14 20 94, e-post: sevleta.memic@uia.no

 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  01.02.2017
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Kristiansand
 • Jobbnorge-ID
  132351
 • Intern-ID
  Ref. 186/16
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger