NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for økonomi
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Førsteamanuensis i bedriftsøkonomi

Ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse er det ledig en stilling som førsteamanuensis i bedriftsøkonomi.

 

Instituttet har for tiden tilsatt 21 professorer, 6 professor II, 16 i mellomgruppestillinger (faste tilsatte), 7 postdoktorer og 27 stipendiater. Instituttets fagstab er organisert i 4 faggrupper:

 • Bedriftsøkonomi og optimering
 • Helse, miljø og sikkerhet
 • Strategi og forretningsutvikling
 • Virksomhetsledelse

Stillingen vil være tilknyttet Faggruppen for bedriftsøkonomi og optimering. Faggruppen har ansvar for grunnleggende og videregående undervisning til sivilingeniørstudenter innen fire fagområder:

 • Investering og finans

 • Mikroøkonomi/industriell økonomi

 • Operasjonsanalyse

 • Økonomisk styring og regnskap

Arbeidsområder – førsteamanuensis

 • ansvar for undervisning og forskning innen faggruppens områder
 • eksamensarbeid uten særskilt godtgjørelse.
 • rett og plikt til å drive forskning innenfor sitt fagområde, og skal også ta på seg administrative oppgaver.
 • ivareta det faglige ansvar sammen med enhetens øvrige vitenskapelig tilsatte.
 • plikt til å delta i gjennomføringen av undervisningsopplegget etter gjeldende studieplan, og i arbeidet med videreutvikling av fagområdet og undervisningsopplegget, herunder også etter- og videreutdanning.
 • veiledning av mastergrads- og doktorgradsstudenter innen sitt fagområde.

Førsteamanuensisen må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, samt organisatoriske endringer.

 

Kvalifikasjoner

Personen som tilsettes kan med fordel ha en forskningsprofil knyttet til kvantitativ finans av interesse for sivilingeniørstudenter i industriell økonomi og teknologiledelse. Stillingen vil ha ansvar for grunnleggende undervisning innen Investering og finans, Mikroøkonomi/industriell økonomi og Økonomisk styring og regnskap. Den som tilsettes i stillingen må kunne dokumentere omfattende faglige kvalifikasjoner innen vesentlige deler av fagområdet. Det stilles derfor krav til kompetanse på minimum doktorgradsnivå innen minst ett av disse fagområdene. Stillingen knyttes også til videregående undervisning (tilsvarende de siste årene av sivilingeniørutdanningen) innenfor sitt spesifikke fagområde.

Det vil bli lagt vekt på evne til å initiere og lede forsknings- og utviklingsarbeid. Personlig egnethet som omstillingsevne, gode samarbeidsferdigheter og motivasjon til å bidra til et godt arbeidsmiljø, vil bli tillagt stor vekt.

 

Stillingen vil være knyttet til instituttets Masterprogram i industriell økonomi og teknologiledelse (MTIØT), samt instituttets undervisning for andre studenter ved NTNU. Vi ønsker at søkernes kompetanseprofil kan koples til studentenes teknologiretning innen MTIØT. 

Vi ønsker forskningsaktive kandidater som har vist evne til, eller har potensial for, å løfte forskningen ut mot anvendelse i foretak. Erfaring med veiledning av master- og/eller ph.d.-kandidater er ønskelig, og søker må ha en preferanse for forskning i aktivt samarbeid med master- og ph.d.-kandidater.

Publisering av forskningsresultater i anerkjente internasjonale journaler innenfor sitt fagområde vil bli ilagt stor vekt. Det legges størst vekt på vitenskapelige arbeider de siste fem år. I tillegg oppfordres kandidater som har innlevert doktorgradsavhandling på søkertidspunktet, men som enda ikke har disputert, om å søke.

 

Det kreves praktisk universitetspedagogisk kompetanse. Den som tilsettes uten å ha formell universitetspedagogisk kompetanse og ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges i løpet av to år etter tilsetting å gjennomgå godkjent kurs i universitetspedagogikk. NTNU gir tilbud om slikt kurs.

 

Pedagogiske evner og kvalifikasjoner vil bli vektlagt. Vurderingen vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning, doktorgrads- og mastergradsveiledning, samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert. Aktuelle kandidater vil bli inviterte til pedagogisk prøving ved en prøveforelesning og intervju.

 

For mer informasjon:

http://www.ntnu.no/ledige-stillinger/pedagogiske-kvalifikasjoner

 

Når søknadsfristen er nådd, vil en intern sorteringskomite ved instituttet foreta en kort evaluering av søknadene. Evalueringen vil bli videresendt til en ekstern sakkyndig komite, og kun de best kvalifiserte søkerne vil bli bedømt.

 

Lønns- og arbeidsvilkår

Stillingen lønnes som førsteamanuensis, kode 1011, med minimum årslønn kr 485 700. Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra kr 485 700 til kr 719 600 pr år avhengig av kvalifikasjoner. Fra dette trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

 

Det er en forutsetning at den som blir tilsatt, bosetter seg slik at han/hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

 

Den totale arbeidsplikt skal fordeles på feltene forskning, undervisning og administrasjon. Fordelingen innen de ulike feltene vil til enhver tid variere, men over tid beregnes tilnærmet lik tid til forskning og undervisning.

 

Dersom den som tilsettes er fremmedspråklig, forutsettes det at vedkommende innen tre år kan vise kunnskaper i norsk, eller et annet skandinavisk språk, på linje med trinn tre i kurset "Norsk for fremmedspråklige" ved Institutt for språk og litteratur. NTNU gir tilbud om slikt kurs.

 

Vi tilbyr:

 • spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseutvikling
 • et åpent og inkluderende arbeidsmiljø
 • gunstig medlemskap på treningssenter og tilgang til gode bedriftsidrettslag
 • gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse

Søknad

Søkere må innen søknadsfristen sende inn følgende dokumenter i Jobbnorge:

 • søknad
 • CV og bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • vitenskapelige arbeider (normalt 5-10 arbeider)
 • en beskrivelse av de vitenskapelige arbeider som søkeren anser mest betydningsfulle
 • en liste over alle søkerens arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

 

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte professor Stein Erik Fleten, telefon 73591296 eller e-post stein-erik.fleten@iot.ntnu.no, og Sjur Westgaard på telefon +47 91897096 eller e-post sjur.westgaard@iot.ntnu.no.

 

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via denne siden. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk, og attesterte kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju. Søknaden merkes med ØK-001. Søknadsfrist: 25.01.2017.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  25.01.2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Gløshaugen
 • Jobbnorge-ID
  132322
 • Intern-ID
  ØK-001
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger