Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 10.700 studenter og 1.560 ansatte. Universitetet ligger i Norges tredje største byregion, med et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal være en drivkraft i regionens kunnskapsutvikling og et internasjonalt forskningsuniversitet med vekt på nyskapning og innovasjon. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) er et landsdekkende senter med et styre opprettet av Kunnskapsdepartementet. Foruten å være en del av Det humanistiske fakultet er senteret en del av et nettverk av elleve nasjonale sentre, lagt under Utdanningsdirektoratet. Læringsmiljøsenteret bistår nasjonale utdanningsmyndigheter i arbeidet med å realisere den nasjonale utdanningspolitikken innenfor sitt ansvarsområde. Senteret arbeider med faglig utvikling, forskning, utadrettet virksomhet og relevant undervisning i tråd med fastsatt mandat. Senteret har et styre som øverste organ. Senterets virksomhet består av oppdrag gitt fra Utdanningsdirektoratet og egeninitierte oppgaver innenfor forskning og utvikling, kompetanseutvikling i barnehager og skoler samt undervisning og veiledning ved universitetet. Senteret har to avdelinger; en i Stavanger og en i Porsgrunn. Det er i dag 50 ansatte tilknyttet senteret.

Doktorgradsstipendiat i utdanningsvitenskap

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Stavanger
 • Nettside
 • Kommune
  Stavanger
 • Arbeidssted
  Ullandhaug
 • Jobbnorge-ID
  132316
 • Intern-ID
  30066160
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Åremål

Se mer

Finn andre stillinger