Barne-, ungdoms- og familieetaten

Seksjon for faglig støtte

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet.

Bufetat, region nord, med administrasjon i Alta, omfatter de tre nordligse fylkene med totalt ca 700 ansatte.

Rådgiver/ seniorrådgiver (jurist)

Vi har ledig en spennende stilling som jurist i Bufetat, region nord, i stab ved Seksjon faglig støtte. Stillingen er fast og i 100 %.

Kontorsted for stillingen vil være i Alta.
 
Arbeidsoppgaver/ansvarsområder

 • Juridisk rådgivning og saksbehandling knyttet til regionens ansvarsområder innen barnevern og familievern.
 • Det vil være aktuelt med juridisk arbeid utover seksjonens primærområder.
 • Bistand til våre enheter i utviklingsarbeid og kompetanseheving.
 • Ivareta øvrige oppgaver innnefor seksjonens arbeidsområde.

Kvalifikasjoner

 • Det kreves juridisk utdanning på masternivå.
 • Erfaring fra/ kjennskap til arbeid i barnevernet.
 • Kjennskap til offentlig forvaltning, lov- og avtaleverk.
 • God muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne.

Personlige egenskaper

 • God refleksjonsevne og analytisk holdning.
 • Løsningsfokusert og med god evne til gjennomføring og formidling.
 • Evne til samarbeid og selvstedighet.
 • Positiv, engasjert og initiativrik, og bidrar til et godt arbeidsmiljø.

Vi tilbyr

 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ i kode 1364 seniorrådgiver, p.t. kr 512 700-720 000  pr. år; alternativt kode 1434 rådgiver, p.t. kr 400 100-567 100 pr. år. Avlønning og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.
 • Økonmomiske fordeler ved å bo i Finnamrk (og Nord-Troms), les mer på www.finnmark.no.

Generelle opplysninger

 • Staten legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, seksuell orientering, kjønn og kjønnsidentitet, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Bufetat har som et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn.
 • Stillingen er for tiden lagt til Bufetat, region nord, ved seksjon faglig støtte.
 • Bufetat er en IA (inkluderende arbeidsliv) -virksomhet.
 • Prøvetid 6 måneder.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25.

Kontaktperson for stillingen
Avdeingsdirektør Stab, Hilde Skaret, tlf. 466 15 543.

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.

Originale vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et evt. intervju.

Søknadsfrist: 22.01.2017

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  22.01.2017
 • Arbeidsgiver
  Barne-, ungdoms- og familieetaten
 • Nettside
 • Kommune
  Alta
 • Arbeidssted
  Alta
 • Jobbnorge-ID
  132311
 • Intern-ID
  Nord 1/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger