NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Det medisinske fakultet
Institutt for samfunnsmedisin, HUNT4

Feltkoordinator i HUNT4

Vi søker etter en sykepleier, evt. med tilsvarende relevant helsefaglig utdanning på minimum bachelornivå, til en 100 % prosjektstilling (overingeniør 1087) til HUNT4 (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag 4). Tilsettingen er for perioden 01.06.2017 – 28.02.2019. Vi søker en kandidat som har interesse for befolkningsbaserte helseundersøkelser og som ønsker et spennende oppdrag på farten ute i Nord-Trøndelag.

 

Hovedoppgaven til feltkoordinator i HUNT4 er å reise imellom på de til enhver tid pågående feltstasjoner, slik at man har en kontinuerlig ivaretagelse av at kvalitet og utførelse gjøres likt på alle steder og i h.t. de kriterier som HUNT4 ledergruppe beslutter. Feltstasjonene vil fungere som en sykehuspoliklinikk/et større legekontor. Feltkoordinatoren vil også være med på oppbygging og tilrettelegging ved feltstasjonene, og være en del av samarbeidet opp mot Helse Nord-Trøndelag som skal stå for øvrig bemanning av feltstasjonene.

 

Stillingen vil fungere operativt ute i felt og skal være en del av et team sammen med IT-ingeniør til drift og support av feltstasjoner i HUNT4. Omfattende reising må påregnes med rundt 190 reisedager og periodevis overnatting ute i kommunene. Utgifter til kost, overnatting, evt. bruk av egen bil eller andre fremkomstmidler blir dekket h.t. Statens satser for reiser innland.

 

HUNT4-administrasjonen er stasjonert på HUNT forskningssenter i Levanger, og en arbeidsdag per uke må påregnes å være der. I oppstartsfasen før helseundersøkelsen starter vil arbeidssted være ved HUNT forskningssenter. Forskningssenteret har ca. 40 ansatte og driver Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag. Aktiviteten omfatter forskning, datainnsamling, kvalitetssikring av data, utvikling og drift av HUNT databank og biobank, forvaltning av HUNT-data og anvendt samfunnsmedisin.


Den befolkningsbaserte helseundersøkelsen, HUNT4, starter høsten 2017. Omtrent 110 000 personer vil bli invitert med basis i folkeregisteret og elevregistre ved skolene. HUNT4 er den fjerde befolkningsundersøkelsen som gjennomføres i Nord – Trøndelag, og under undersøkelsen samles det inn data fra deltagerne på ulike feltstasjoner. Datainnsamlingen vil foregå med vitenskapelige standardiserte metoder. De ansatte vil få kurs og opplæring for å oppnå nødvendige kunnskaper, ferdigheter og holdninger.

 

Stillingene er administrativt tilknyttet Institutt for samfunnsmedisin (ISM). ISM har ca. 200 ansatte og driver undervisning, forskning og formidling innenfor allmennmedisin, anvendt samfunnsmedisin, sosialmedisin, trygdemedisin, epidemiologi og medisinsk statistikk, kvinnehelse, medisinske atferdsfag og medisinsk etikk, se: www.ntnu.no/ism

 

Arbeidsoppgaver: 

Den som ansettes vil måtte kunne håndtere teknisk utstyr som brukes på feltstasjonene, som blodtrykksapparat, utstyr for måling av kroppssammensetning (bioimpedanse) og spirometri-utstyr. Evt. andre oppgaver ved behov.


Krav til bakgrunn og kompetanse: 

 • Offentlig godkjent helsefaglig utdanning på minimum bachelor-nivå, primært sykepleie, og med tilhørende faglig kompetanse.
 • Erfaring fra medisinske undersøkelser.
 • Beherske norsk flytende skriftlig og muntlig.
 • Gode datakunnskaper.
 • Gyldig førerkort klasse B.

 Det er en fordel om du:

 • har gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig.

 • er serviceinnstilt og trives med å samarbeide i team i et tverrfaglig miljø.
 • har evne til selvstendig arbeid.
 • er løsningsorientert, nøyaktig og fleksibel.
 • ønsker en allsidig og varierende arbeidshverdag.

Det vil bli lagt vekt på motivasjon og personlig egnethet for stillingen.

Vi kan tilby:

 • En spennende og variert stilling med store faglige utfordringer og utviklingsmuligheter.
 • Mulighet til å bli godt kjent i Nord-Trøndelag.
 • Kompensasjon for reisevirksomhet i.h.t. Statens satser for reiser innland.
 • Gode velferdsordninger, inkl. pensjonsordning i Statens Pensjonskasse.
 • Stilling i en IA-virksomhet.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn. Endringer i arbeidsområdet og involvering i andre oppgaver kan være aktuelt. Dette er en planlagt tidbegrenset prosjektstilling og ved evt. bortfall av midler faller også stillingsoppgavene bort. Det er et personalpolitisk mål å få en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med minoritetsbakgrunn.

 

Stilling som overingeniør (kode 1087) lønnes med minimum årslønn kr 457 200. Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra kr 457 200 til kr 515 600 per år. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

 

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte søkere til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

 

Søknad skrives og sendes elektronisk inn via denne siden innen søknadsfristen. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk. Rettkjente kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju.


Ny søknadsfrist: 31. januar 2017.


Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:
Sjefingeniør ved HUNT4 Marit Næss, telefon: 977 10 089 , e-post: marit.nass@ntnu.no eller prosjektleder for HUNT4 Cathrine Skonhoft, telefon: 915 93 709, epost: cathrine.skonhoft@ntnu.no


Nærmere opplysninger om søknadsprosessen fås ved henvendelse til:
HR-konsulent Gøril Madsø Halvorsen, e-post: goril.m.halvorsen@ntnu.no


Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

 

Vi ønsker ikke henvendelser fra rekrutteringsbyråer, annonsører og lignende.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  31.01.2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Flatanger, Fosnes, Frosta, Grong, Høylandet, Inderøy, Leka, Leksvik, Levanger, Lierne, Meråker, Mosvik, Namdalseid, Namsos, Namsskogan, Nærøy, Overhalla, Røyrvik, Snåsa, Steinkjer, Stjørdal, Verdal, Verran, Vikna
 • Arbeidssted
  Nord-Trøndelag
 • Jobbnorge-ID
  131890
 • Intern-ID
  16/30886
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger