Universitetet i Agder tilbyr mer enn 150 studier og har et aktivt og ledende forskermiljø. Vi vektlegger respekt, åpenhet og evnen til å vise engasjement og stolthet over både egne og andres resultater. Våre over 1200 ansatte og omlag 12 000 studenter trives godt og har stort faglig utbytte av virksomheten på våre topp moderne og funksjonelle campuser i Kristiansand og Grimstad.

Professor/førsteamanuensis/universitetslektor i mekatronikk innen hydraulikk

Ved Universitetet i Agder er det ledig en fast 100 % stilling som professor/ førsteamanuensis/universitetslektor i mekatronikk innen hydraulikk ved Fakultet for teknologi og realfag. Hovedarbeidssted er for tiden Campus Grimstad. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Institutt for ingeniørvitenskap har over 90 ansatte i vitenskapelige stillinger, og mer enn 1500 studenter på alle tre utdannelsesnivå. Det drives variert forskning innen alle faggruppene Mekatronikk, Fornybar energi, Bygg og Industriell økonomi.  Vi ønsker også velkommen tverrfaglige prosjekter innen instituttet eller mot andre fagmiljøer. Stillingen vil bli tillagt faggruppe for Mekatronikk. Vi har mye internasjonalt samarbeid og et særlig tett og godt samarbeid med bedrifter og offentlige virksomheter i regionen. Dette gagner både undervisning og forskning. Bedriftene bidrar med oppdrag, kompetanse, bemanning og andre ressurser.

Beskrivelse av stillingen

Vi tilbyr studier i mekatronikk på alle nivå, fra bachelor til ph.d. Vår nye kollega skal bidra til ordinær virksomhet innen forskning og utdannelse. Dette innebærer bidrag i undervisningen på alle tre nivåer, så erfaring med veiledning og undervisning er en fordel. En del av FoU-oppgavene utføres i samarbeid med våre industripartnere.

Kvalifikasjoner og vilkår

Den som ansettes, bør ha erfaring med design og analyse av hydraulikksystemer. Erfaring fra offshore-, mobil- eller prosessindustri, eller erfaring fra samarbeid med slike industrier er ønskelig. Det forventes også, at søkeren har kunnskaper og operative ferdigheter innen flere av følgende områder: hydraulisk system- og komponentanalyse, flerlegemedynamikk, måleteknikk, instrumentering, hydrauliske servosystemer, programmering, modellering og simulering av mekatroniske systemer (hydraulikk, mekanikk, elektro). Vi forventer at vår nye kollega behersker en eller flere av programvarene LabView, Matlab/Simulink eller SimulationX, samt produksjon av tegninger og modeller i 3D CAD.

Det forventes at den som ansettes, er eller har forutsetningene for å bli aktiv forsker, og at vedkommende vil bidra både i pågående forskningsprosjekter og med å definere og etablere nye. I tillegg forventes en god kollega som bidrar til faglige institusjonsbyggende oppgaver i samvirke med øvrig fagmiljø.

Den som ansettes, må kunne arbeide selvstendig, samt ha personlige egenskaper som serviceinnstilling og fleksibilitet i forhold til interne og eksterne prosjektpartnere. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kriterier for ansettelse i vitenskapelig stilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 9. februar 2006, med hjemmel i lov om universiteter og høgskoler § 6-3 sjette ledd.

Det kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiAs kurs i universitetspedagogikk.

Samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges.

Ved rangering av søkerne vil det bli lagt vekt på søkernes kompetanse og spesialisering i forhold til beskrivelsen over og instituttets behov.

Den som tilsettes, må beherske skandinavisk språk, og i tillegg kunne undervise på engelsk.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.510, kode 1013 professor, kr. 621 800-907 900 brutto pr. år, kode 1011 førsteamanuensis, kr. 489 300-648 100 brutto pr. år eller kode 1009 universitetslektor kr 435 500-577 400 brutto pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som tilsettes, har rettigheter og plikter etter de bestemmelser som til enhver tid gjelder for vitenskapelige stillinger, og må påregne endringer i organisering og arbeidsoppgaver. Tilsetting foretas av Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring sendes elektronisk, benytt linken ”Søk stillingen”.

Følgende dokumentasjon må lastes opp elektronisk:

 • attester og vitnemål
 • liste over publikasjoner
 • vitenskapelige arbeider (inntil 10) eller linker til disse

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom vedlegg mangler i søknaden. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 27.01.17

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til instituttleder Rein Terje Thorstensen, tlf. 37 23 30 00, e-post rein.t.thorstensen@uia.no eller førsteamanuensis Morten Kjeld Ebbesen, tlf. 37 23 32 07, e-post morten.k.ebbesen@uia.no.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  27.01.2017
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Grimstad
 • Jobbnorge-ID
  131857
 • Intern-ID
  Ref. 175/16
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger