NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Stilling som Professor II / førsteamanuensis II i arkitekturprosjektering med hovedvekt på byggematerialet mur og betong

Det søkes etter en Professor II/ førsteamanuensis II i arkitekturprosjektering med hovedvekt på byggematerialet mur og betong ved Fakultet for arkitektur og billedkunst, Institutt for byggekunst, historie og teknologi, 20 % åremålsstilling. Ansettelsesperioden er tre år med mulighet for forlengelse. Det er ønskelig med oppstart primo 2017.

 

ARBEIDSOMRÅDE

Stillingen vil være tilknyttet undervisningen innenfor Masterprogrammet i arkitektur og fagområdet materialer og konstruksjoner. Fagområdet har fokus på kvalitet ifm utvikling, holdbarhet og bevaring av bygget form, konstruksjoner, materialvalg, materialoverganger og utførelse. Dette krever kunnskap om/erfaring med materialers egenskaper, anvendelse og estetikk samt levetid, miljøpåvirkning og produksjonsmetode.

 

Arbeidsoppgavene vil bestå i undervisning på grunn- og masternivå:

 

Veiledning av og forelesninger til 2. år arkitektstudenter i kurset AAR 4331 – Studier i tektonisk kultur. Ansvar for gjennomføring av en praksisuke i oktober hvor studentene jobber på byggeplass og hos industribedrifter. Planlegging og gjennomføring av seminar med tema om mur og betong. Kursansvarlig i dag er Professor Finn Hakonsen.

 

Deltakelse i et kommende kunnskapsemne om materialenes, egenskaper anvendelse og estetikk for 4. og 5. år studenter 7,5 SP. Kunnskapsformidling og veiledning. Kursansvarlig 1. amanuensis Francesco Goia.

 

Veiledning av diplomstudenter.

 

Det kan legges til rette for undervisning i konsentrerte tidsavgrensede perioder slik at arbeidet kan kombineres med bosted og yrkespraksis andre steder enn Trondheim.

 

Arbeidsoppgaver evalueres og justeres i samsvar med eventuelle endringer i studieplan eller enkeltemner.

 

KVALIFIKASJONER

Kvalifikasjonskrav:

Vi er på jakt etter en høyt kvalifisert praktiker med:

• Mastergrad i arkitektur

• Erfaring fra faglig anerkjent arkitekturpraksis

• Erfaring fra konseptuell utvikling og praktisk implementering av mur- og betongløsninger i bygninger.

 

Kvalifikasjoner som vil bli tillagt vekt:

• Erfaring fra undervisning/formidling innenfor fagområdet.

• Erfaring fra prosjektering og produksjon av arkitektur med internasjonal betydning.

• Erfaring fra arbeid i prosjekteringsgruppe med høy tverrfaglig kompetanse innen materialene mur og betong.

 

• Erfaring med bærekraftig arkitektur i mur- og betong

• Erfaring med eksperimentell bruk av mur- og betongprodukter

• Erfaring fra oppfølging av bygg mht brukbarhet, endringer og vedlikehold av mur- og betong i et levetidsperspektiv.

 

Det vil legges vekt på personlige egenskaper:

• Interesse for undervisning innen arkitekturprosjektering

• Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide på tvers av faggrenser.

• Relevant nettverk i fagmiljøet.

• Gode formidlingsevner.

 

KRAV TIL SØKNADEN

Søknaden skal inneholde:

• En beskrivelse av dine ambisjoner og visjoner for denne stillingen

• Dokumentasjon av arkitektoniske/vitenskapelige arbeider (inntil 5 arbeider)

• En beskrivelse av relevant arbeid som søkeren anser mest betydningsfull for stillingen. Dokumentasjonen skal inneholde beskrivelse av søkerens rolle i prosjektene.

• En kort beskrivelse av den vitenskapelig/ pedagogiske relevansen av søkerens praksis og utviklingsarbeid.

• Redegjørelse for pedagogisk kompetanse og erfaring.

• Utfyllende CV

• Attester og vitnemål

 

Søknaden vil bli bedømt av ekstern sakkyndig komité.

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Bendik Manum, Institutt for byggekunst, historie og teknologi, NTNU, Tlf: 918 17 601 eller e-post: bendik.manum@ntnu.no

 

LØNNS OG ARBEIDSVILLKÅR/ FORMELLE BESTEMMELSER

Tilsatte uten formell universitetspedagogisk kompetanse og som ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges en introduksjon til universitetspedagogikk tilsvarende én dag.

 

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

 

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

 

Stillingen lønnes i henhold til den norske statens lønnsregulativ. Fra dette trekkes 2 % lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse. Som medlem av Statens Pensjonskasse får du:

•Gode pensjonsbetingelser

•Gunstig boliglån

•Gode forsikringsordninger

 

Stillingen er i finansiert av Byggutengrenser: www.byggutengrenser.no

 

Søknad og vedlegg sendes elektronisk via denne side innen søknadsfrist 23.01.2016

 

Stillingsid: [AB]-10-16

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  23.01.2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Institutt for byggekynst, historie og teknologi
 • Jobbnorge-ID
  131357
 • Intern-ID
  [AB]-10-16
 • Omfang
  Fast 20%
 • Varighet
  Åremål

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger