Universitetet i Agder tilbyr mer enn 150 studier og har et aktivt og ledende forskermiljø. Vi vektlegger respekt, åpenhet og evnen til å vise engasjement og stolthet over både egne og andres resultater. Våre over 1200 ansatte og omlag 12 000 studenter trives godt og har stort faglig utbytte av virksomheten på våre topp moderne og funksjonelle campuser i Kristiansand og Grimstad.

Professor/Dosent/Førsteamanuensis/Førstelektor/Universitetslektor i termisk energiteknikk/VVS

Ved Universitetet i Agder er det ledig fast 100 % stilling som professor/dosent/førsteamanuensis/førstelektor/ universitetslektor i termisk energiteknikk ved Fakultet for teknologi og realfag, Institutt for ingeniørvitenskap. Tiltredelsesdato 01.06.17 eller etter nærmere avtale med fakultetet. Hovedarbeidssted er for tiden Grimstad.

 

Institutt for ingeniørvitenskap har nær 90 ansatte i vitenskapelige stillinger, og mer enn 1500 studenter på alle tre utdannelsesnivå. Det drives variert forskning innen alle faggruppene Mekatronikk, Fornybar energi, Bygg og Industriell økonomi. Vi ønsker også velkommen tverrfaglige prosjekter innen instituttet eller mot andre fagmiljøer. Stillingen vil bli tillagt Faggruppe for fornybar energi. Vi har mye internasjonalt samarbeid og et særlig tett og godt samarbeid med bedrifter og offentlige virksomheter i regionen. Dette gagner både undervisning og forskning. Bedriftene bidrar med oppdrag, kompetanse, bemanning og andre ressurser. Se mer om dette her.

 

Beskrivelse av stillingen: 

 

Stillingen skal være knyttet til undervisning på ingeniørstudiene i fornybar energi på bachelor-, master- og ph.d-nivå og skal spesielt dekke undervisningsbehov innenfor bl.a. termodynamikk, energieffektivisering, energiomvandling, miljøvurdering, VVS-teknikk.

 

Kvalifikasjoner og vilkår:

 

Til stillingen søkes en person med vitenskapelige kvalifikasjoner i termisk energiteknikk. Sentrale kompetansefelter vil være termisk energi og anvendelser så som varme-kraft-maskiner, varmeforsyning og klimatisering av bygninger, samt industriell prosessteknikk. I tillegg må aktuelle kandidater ha god kjennskap til det nordiske energisystem og beherske et skandinavisk språk.

 

Kriterier for ansettelse i stilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Erfaring fra veiledning og kursutvikling er en fordel. Det kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiAs kurs i universitetspedagogikk. Samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges.
 

Den som tilsettes må kunne bidra til langsiktig utvikling av forskningsmiljøet ved instituttet. Ved rangering av søkerne vil det legges vekt på søkernes kompetanse og spesialisering i forhold til instituttets behov.
  

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren.
   

Vi tilbyr:

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1013 professor, kr 609 700-907 900 bto pr år, kode 1532 dosent, kr 609 700-907 900 bto pr år, kode 1011 førsteamanuensis, kr 489 300-648 100 bro pr år, kode 1198 førstelektor, kr 489 300-648 100 bto pr år, eller kode 1009 universitetslektor kr 435 500-577 400 bto pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

 

Kvinner oppfordres til å søke.

 

Den som tilsettes har rettigheter og plikter etter de bestemmelser som til enhver tid gjelder for vitenskapelige stillinger, og må påregne endringer i organisering og arbeidsoppgaver. Tilsetting foretas av Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

 

Søknad

 

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

 

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • Attester og vitnemål
 • Liste over publikasjoner
 • Vitenskapelige arbeider (inntil 10) eller linker, til de arbeider som ønskes bedømt

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom det mangler vedlegg i søknaden. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. 

 

Søknadsfrist: 10.05.17.
 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til faggruppeleder Henrik Kofoed Nielsen, tlf. 37 23 30 30, e-post henrik.kofoed.nielsen@uia.no

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  10. mai 2017
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Grimstad
 • Jobbnorge-ID
  130778
 • Intern-ID
  Ref 138/16
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger