Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi har ansvaret for å iverksette statlig politikk, sørge for at den blir best mulig lokal tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har derfor oppgaver på mange felt:Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, vergemål, sosial- og barnevernfaglige saker, samfunnssikkerhet og beredskap, samt oppgaver innen landbruk, reindrift og miljø, helse- og utdanningssektoren. Embetet har ca. 135 medarbeidere.

Miljøvernavdelingen skal medvirke til gjennomføring av den nasjonale miljøvernpolitikken og er delegert oppgaver fra Miljøverndepartementet og Miljødirektoratet. Dette innebærer arbeid med de nasjonale resultatområdene: naturens mangfold og friluftsliv, reint hav og giftfritt samfunn, stabilt klima og rein luft og planlegging for ei bærekraftig utvikling. Avdelingen har 20 medarbeidere og er per i dag organisert i to faggrupper; forurensning og naturforvaltning. Vi har fra før 5 lokale forvaltere tilknyttet avdelingen.

Nasjonalpark- og verneområdeforvalter

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Troms
 • Nettside
 • Kommune
  Tromsø - Romsa
 • Jobbnorge-ID
  129319
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger