Kunstakademiet har for tiden 18 faglig ansatte, over 80 gjestelærere fra inn og utland og 105 studenter fordelt på bachelor og masterutdanning. Avdelingen har for tiden fire stipendiater knyttet til det nasjonale programmet for kunstnerisk utviklingsarbeid.
Kunstakademiet samarbeider med en rekke institusjoner nasjonalt og internasjonalt.
Nærmere opplysninger om avdelingen finner du på: http://www.khio.no/Norsk/Kunstakademiet/


Dekan avdeling Kunstakademiet

Denne stillingen er ikke aktiv.