DIPS AS er et av Nordens største programvarehus for e-helseløsninger. Vi utvikler programvare i grenseflaten mellom kliniske prosesser og pasientlogistikk. Våre løsninger er markedsledende på funksjonalitet og sikkerhet. DIPS AS er et solid selskap med spennende kontrakter med de fleste norske sykehus. Vi er 280 dyktige medarbeidere, fordelt på hovedkontoret i Bodø og avdelingskontorer i Tromsø, Trondheim, Oslo, Bergen og Stockholm. 

Systemutviklere - sommerjobb 2018

Denne stillingen er ikke aktiv.