Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er fagdirektorat for områdene barnevern, familievern, barn og ungdom, adopsjon, likestilling og ikke-diskriminering og arbeidet mot vold og overgrep i nære relasjoner. Direktoratet arbeider for gode oppvekstsvilkår, gode og stabile foreldrerelasjoner, utjevning av levekårsforskjeller og bidrar til å fremme like muligheter, deltakelse og medvirkning for barn, unge og voksne. Direktoratet er administrativ leder av det statlige barne- og familievernet (Bufetat), og tilbyr barneverntjenester og familieverntjenester på vegne av staten. Direktoratet er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet. Vi står foran store og spennende oppgaver. 

 

Deltasenteret søker rådgiver/seniorrådgiver for universell utforming i regioner og kommuner

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Bufdir
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  128380
 • Intern-ID
  DIR 40/16
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger