Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har ansvar for politikkutformingen på områder som forbrukerinteresser, personer med nedsatt funksjonsevne, familie- og samliv, barn og unges oppvekst- og levekår, likestilling, og antidiskriminering. Den 16. desember 2015 ble det besluttet i Statsråd at Integreringsavdelingen overføres fra BLD til Justis- og beredskapsdepartementet (JD) fra 01.04.2016. Mer informasjon om departementene fins på www.regjeringen.no  

Vil du være med å lede samordningen av integreringsarbeidet i Norge?

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Justis- og beredskapsdepartementet
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  122923
 • Intern-ID
  INA 03-16
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger