Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 10.100 studenter og 1.530 ansatte. Universitetet ligger i Norges tredje største byregion, med et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal være en drivkraft i regionens kunnskapsutvikling og et internasjonalt forskningsuniversitet med vekt på nyskapning og innovasjon. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Lesesenteret er del av Det humanistiske fakultet, og har oppgaver innenfor universitetet knyttet til utdanning og forskning hovedsakelig på to områder: spesialpedagogikk/utdanningsvitenskap (lese- og skrivevansker/dysleksi) og lesevitenskap/literacy studies (leseutvikling og -opplæring, tekstkultur). I tillegg har vi som ett av ti nasjonale sentre ansvar for leseopplæring og leseutvikling på landsbasis. Hovedmålgruppene for senterets aktivitet er pedagoger i barnehage, lærere i grunnskole og videregående opplæring, PP-tjeneste, skoleledere, skoleeiere og ansatte i lærerutdanningen. Senteret har f.t. rundt 60 ansatte, inkludert faste og midlertidige stillinger. Vi samarbeider med de andre nasjonale sentrene og med sentre innen Statped. Som del av universitetet samarbeider også Lesesenteret med andre fagmiljø om forskning, forskerutdanning, undervisning og veiledning. Lesesenteret har dessuten et omfattende internasjonalt samarbeid.

Universitetslektor i lesevitenskap/spesialpedagogikk

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Stavanger
 • Nettside
 • Kommune
 • Arbeidssted
  Ullandhaug
 • Jobbnorge-ID
  119800
 • Intern-ID
  30063954/55/56/57
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger