Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) er et ledende miljø innen forskning og kommunikasjon om internasjonale politiske og økonomiske spørsmål, og om forhold av særlig interesse for norsk utenrikspolitikk. Instituttet er et forvaltningsorgan underlagt Kunnskapsdepartementet og har i overkant av 70 medarbeidere. Vi holder til midt i Oslo sentrum.

Seniorforsker/forskningsprofessor – Midtøsten

Denne stillingen er ikke aktiv.