Klima- og miljødepartementet har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk. Ved siden av å initiere, utvikle og gjennomføre egne tiltak og virkemidler, er departementet pådriver og koordinator for at sektormyndigheter følger opp klima- og miljøpolitikken på sine områder. Departementet er etatsstyrer for Miljødirektoratet, Norsk polarinstitutt, Riksantikvaren og Norsk kulturminnefond. Klima- og miljødepartementet har ca. 250 tilsatte.

Kulturminneavdelingens ansvarsområde omfatter strategi – og politikkutvikling innenfor hele kulturminnefeltet. Sentrale arbeidsområder er arkeologi, bygningsvern, fartøyvern, kulturmiljø og kulturlandskap, klage- innsigelsessaker, sektorrettet arbeid, kulturminner og by - og tettstedsutvikling samt internasjonalt arbeid. Avdelingen er tillagt etatsstyringsansvar for Riksantikvaren og Norsk kulturminnefond.

 

Seniorrådgiver (arkitektur/byplanlegging)

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Klima- og miljødepartementet
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Arbeidssted
  Kongens gate 20
 • Jobbnorge-ID
  111791
 • Intern-ID
  KLD12/15
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger