Universitetet i Bergen

IT-avdelingen

UNIVERSITETET I BERGEN (UiB) er eit internasjonalt anerkjent forskingsuniversitet med over 14 000 studentar og vel 3500 tilsette ved seks fakultet og Universitetsmuseet. Universitetet er lokalisert midt i hjartet av Bergen. Det viktigaste bidraget universitetet gjev til samfunnet er framifrå grunnforsking og utdanning med ei stor fagleg breidd.

 

Senioringeniør/overingeniør (tenesteansvarlig IT-støtte til forsking på sensitive persondata)

Denne stillingen er ikke aktiv.