Ditt søk

  • Fjern filter: Offentlige tjenester / Forvaltning
    Offentlige tjenester / Forvaltning
Søk

2 stillinger

 

Ledige stillinger i departementene

Staten som arbeidsgiver skal utnytte den fulle bredde i befolkningens kompetanse. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Derfor oppfordres alle kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb i staten.

Departementene og Statsministerens kontor er IA-virksomheter. I dette ligger det bl.a. at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det.