1 stilling

  • Arbeidssted: Oslo
    Søknadsfrist: 06.09.2019
    Omfang: Heltid
    Varighet: Fast

Om Meteorologisk institutt

Meteorologisk institutt varslar vêret, overvakar klimaet og driv forsking. Sidan instituttet blei etablert i 1866, har norske meteorologar stått sentrale i utviklinga av faget. Meteorologisk institutt er i dag eit leiande internasjonalt kompetansemiljø.

Moderne meteorologi byr på store og spennande faglege utfordringar - for å formidle informasjon om vêr og klima til ulike brukargrupper er det fleire faggrupper som bidrar. Frå innsamlinga av vêrdata, handtering og analysa av enorme datamengder, fram til forståinga av korleis ein kan presentere dette for brukarane slik at dei kan gjere seg nytte av informasjonen.

Meteorologisk institutt utviklar og leverer ei lang rekkje nyttige tenester: Vi sørgjer for at redningshelikopter kjem trygt fram. Våre klimadata blir brukte til dimensjonering av Noreg, og kvar dag er yr.no ein del av planlegginga til folk.

Felles for alt arbeidet vårt er hovudformålet - å sikre liv og verdiar.