1 stilling

  • Arbeidssted: Oslo
    Søknadsfrist: 30.10.2017
    Omfang: Fast prosent
    Varighet: Åremål
    Stillingstype: UN1 - Undervisnings- og forskerstillinger

studenter_trapp.jpg (384×384)

Kunsthøgskolen i Oslo er landets største utdanningsinstitusjon for kunstnere og designere. Kunsthøgskolen i Oslo består av seks avdelinger: Balletthøgskolen, Design, Kunstakademiet, Kunst og håndverk, Operahøgskolen og Teaterhøgskolen, og tilbyr en rekke utdanninger på bachelor- og mastergradsnivå innen disse hovedområdene. Det faglige miljøet er aktivt i forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling. Kunsthøgskolen i Oslo holder til på Seilduksfabrikken ved Akerselva.