Søk

4 stillinger

 • Arbeidssted: Kongens gate 18, 0153 OSLO, Oslo
  Søknadsfrist: 01.04.2019
  Varighet: Vikariat/Midlertidig
 • Arbeidssted: Kongens gate 18, 0153 OSLO, Oslo
  Søknadsfrist: 24.03.2019
  Varighet: Fast
 • Arbeidssted: Røros
  Søknadsfrist: 25.03.2019
  Varighet: Åremål
 • Arbeidssted: Kongens gate 20, Oslo
  Søknadsfrist: 27.03.2019
  Varighet: Fast

 

Ledige stillinger i departementene

Staten som arbeidsgiver skal utnytte den fulle bredde i befolkningens kompetanse. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Derfor oppfordres alle kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb i staten.

Departementene og Statsministerens kontor er IA-virksomheter. I dette ligger det bl.a. at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det.