Søk

11 stillinger

Om Havforskningsinstituttet

Med ca. 750 ansatte er Havforskningsinstituttet det største marine forskningsmiljøet i Norge. Hovedansvaret vårt er å forske for å kunne gi råd til det offentlige om akvakultur og om økosystemene i Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen og den norske kystsonen. Derfor er rundt halvparten av arbeidet vårt finansiert av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

 

Oversikt lokalitetar