Ditt søk

  • Fjern filter: Oslo
    Oslo
  • Fjern filter: Forskning / Utvikling
    Forskning / Utvikling

Vi har for tiden ingen ledige stillinger.

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.

Profilelement - temaer (Forsvarsdepartementet)