Ditt søk

 • Fjern filter: Offentlige tjenester / Forvaltning
  Offentlige tjenester / Forvaltning
Søk

2 stillinger

 • Arbeidssted: Akershus festning, Oslo
  Søknadsfrist: 28.08.2019
  Varighet: Fast
 • Arbeidssted: 0150, Oslo
  Søknadsfrist: 04.09.2019
  Varighet: Fast

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.

Profilelement - temaer (Forsvarsdepartementet)