Ditt søk

  • Fjern filter: Ingeniøryrker
    Ingeniøryrker

1 stilling

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.

Profilelement - temaer (Forsvarsdepartementet)