Søk

4 stillinger

 • Arbeidssted: Ramberg skole, Flakstad
  Søknadsfrist: 10.06.2019
  Omfang: Heltid
  Varighet: Vikariat/Midlertidig
 • Arbeidssted: Psykisk helse og rus - hjemmetjenesten, Flakstad
  Søknadsfrist: 26.05.2019
  Omfang: Heltid
  Varighet: Vikariat/Midlertidig
 • Arbeidssted: Napp barnehage, Flakstad
  Søknadsfrist: 26.05.2019
  Omfang: Heltid
  Varighet: Fast
 • Arbeidssted: Teknisk enhet, Flakstad
  Søknadsfrist: 26.05.2019
  Omfang: Heltid
  Varighet: Vikariat/Midlertidig