Søk

4 stillinger

 • Arbeidssted: Oslo sentrum, Oslo
  Søknadsfrist: 15.08.2019
  Omfang: Heltid
  Varighet: Engasjement
 • Arbeidssted: Oslo sentrum, Oslo
  Søknadsfrist: 20.06.2019
  Omfang: Heltid
  Varighet: Engasjement
 • Arbeidssted: Oslo sentrum, Oslo
  Søknadsfrist: Løpende
  Omfang: Heltid
  Varighet: Vikariat/Midlertidig

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) er regjeringens instrument for en effektiv, sikker og fremtidsrettet departementsvirksomhet. Vi ivaretar sikkerhet, IKT drift og utvikling samt andre fellestjenester for alle departementene. Våre felles verdier er; resultater, service, sikkerhet, profesjonalitet og fellesskap. DSS er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, lokalisert sentralt i Oslo og har ca 800 ansatte. 

DSS har medarbeidere i flere bygg i regjeringskvartalet. I tillegg har DSS er servicesenter i Engerdal.