Jobbnorge.no trenger JavaScript for at alle funksjonene skal virke. Vennligst slå på JavaScript i nettleseren og prøv igjen.

En enklere vei til nye medarbeidere


Vår rekrutteringsløsning effektiviserer og kvalitetssikrer ansettelsesprosessen slik at du sparer tid og fremstår som en attraktiv arbeidsgiver. Verktøyet gir deg mulighet for utlysning av stillinger på nett og papir, behandling av søknader og kommunikasjon med søkerne.


Enkel og profesjonell annonsering på nett og papir
Du oppretter enkelt dine annonser i verktøyet.
Disse kan du publisere direkte til en rekke elektroniske medier samt egne hjemmesider.
Som totalleverandør tilbyr vi også annonsering i trykte medier uten ekstra mellomledd.

 

Effektiv søknadsbehandling og kommunikasjon!
I verktøyet har du god oversikt over innkomne søknader. En rekke nyttige funksjoner legger til rette for en strukturert vurdering av den enkelte kandidat frem mot utvelgelse. Det er også mulighet for direkte kommunikasjon og masseutsendelse av post til kandidatene.

 

Fri support for arbeidsgiver og jobbsøker
Våre kunderådgivere er lett tilgjengelige og bistår både arbeidsgivere og jobbsøkere i bruk av systemet.
Vi tilbyr fri support på telefon mandag-fredag 08.00-16.00 og på e-post alle dager 08.00-21.00.

 

Tidsbesparende og brukervennlig rekrutteringssystem
Vårt system er nettbasert og krever ingen installasjon eller oppdateringer. Fordelen med dette er at nye kunder raskt kan ta i bruk systemet. I tillegg vil alle til enhver tid benytte den siste versjonen av verktøyet.
Vi drifter og videreutvikler fortløpende våre løsninger i henhold til gjeldende regelverk og behov i markedet. Med egen utviklingsavdeling har vi all nødvendig kompetanse samlet under ett tak.

 

 • Publisering direkte til elektroniske medier  
 • Maler for enkel gjenbruk av tekst 
 • Automatisk svarbrev til søker 
 • Profesjonell og sikker kommunikasjon med søkere 
 • Screening for grovsortering av kandidater
 • Personlighets- og evnetester
 • Fleksibel tilgangsstyring 
 • Varslingsfunksjonalitet 
 • Søkerlister
 • Rapporter på bakgrunn av søkermasse 
 • Loggføring av hendelser 
 • Gode søkemuligheter
 • Annonser fjernes fra nett ved utløpt søknadsfrist
 • Integrasjon mot sak-/arkivsystemer 
 • CV-database 
 • Støtter flere språk 
 • Nettleseruavhengig 
 • Utskriftsvennlig