Høgsterett er den øvste domstolen i landet og har som hovudoppgåve å arbeide for rettsavklaring og rettsutvikling. Høgsterett blir leia av justitiarius. I tillegg har domstolen 19 dommarembete, eit embete som direktør, ein assisterande direktør, 25 andre juriststillingar og 22 stillingar innan administrasjon og saksbehandling. Det juridiske og administrative støtteapparatet i Høgsterett blir leia av direktøren. Høgsterett held til i Høgsteretts Hus i Oslo.

 

Saksbehandlar

This job is no longer active.

About this job

 • Deadline
  The application deadline has passed
 • Employer
  Norges Høyesterett
 • Website
 • Municipality
  Oslo
 • Place of service
  Høyesteretts plass 1
 • Jobbnorge ID
  163511
 • Scope
  Fulltime
 • Duration
  Permanent

See more

Find more jobs