UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet - Institutt for psykologi

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.

Institutt for psykologi er en attraktiv arbeidsplass innen psykologisk forskning og utdanning. Instituttet er i rask vekt og utvikling og staben av vitenskapelige ansatte er nær doblet de siste 5 år. Fagmiljøet er dynamisk, spennende og internasjonalt og har de senere årene tiltrukket seg ambisiøse og suksessrike forskere innen flere felt i psykologi. Studentene ved våre studieprogram er dyktige, engasjerte og ambisiøse. 

Les mer om oss på uit.no/helsefak

To faste stillinger som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i klinisk psykologi

This job is no longer active.

About this job

 • Deadline
  Closed
 • Employer
  UiT Norges arktiske universitet
 • Website
 • Municipality
  Tromsø
 • Jobbnorge ID
  163449
 • Internal ID
  2018/5705
 • Scope
  Fulltime
 • Duration
  Permanent

See more

Find more jobs