UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet - Institutt for helse- og omsorgsfag

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.

Les mer om oss på uit.no/helsefak

Universitetslektor i sykepleie ved UiT Norges arktiske universitet

This job is no longer active.

About this job

 • Deadline
  The application deadline has passed
 • Employer
  UiT Norges arktiske universitet
 • Website
 • Municipality
  Tromsø
 • Jobbnorge ID
  163289
 • Internal ID
  2018/5513
 • Scope
  Fulltime
 • Duration
  Temporary

See more

Find more jobs