Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker er statlige uavhengige domstollignende forvaltningsorganer som har vedtaksmyndighet i tvangssakene etter barnevernloven, helse- og omsorgstjenesteloven og smittevernloven. Saksbehandlingen skal være betryggende, rask og tillitsskapende. Det er i dag tolv fylkesnemnder som dekker ett eller to fylker. Fylkesnemndene ledes av Sentralenheten for fylkesnemndene, som igjen er underlagt Barne- og likestillings-departementet. Fylkesnemnda i Telemark ledes av en daglig leder, i tillegg til 2 nemndsledere og 2 saksbehandlere. Kontorsted for fylkesnemnda i Telemark er i Skien.

Les mer på www.fylkesnemndene.no

Førstekonsulent

This job is no longer active.

About this job

 • Deadline
  Closed
 • Employer
  Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
 • Municipality
  Skien
 • Place of service
  Langbrygga 4, Skien
 • Jobbnorge ID
  163134
 • Scope
  Fulltime
 • Duration
  Permanent

See more

Find more jobs