Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehage, grunnskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning, høyere utdanning, voksnes læring og kompetansepolitikk. Departementet har også ansvar for forskning og integrering. KD har overordnet styring, kontroll og tilsyn med en rekke underliggende etater og virksomheter. Kunnskapsdepartementet har om lag 330 medarbeidere fordelt på 7 avdelinger, kommunikasjonsenhet og departementsrådens stab. Departementets arbeid bygger på verdiene profesjonalitet, åpenhet og gjennomføring. Mer informasjon om departementet finnes på www.regjeringen.no

Ekspedisjonssjef

This job is no longer active.

About this job

 • Deadline
  Closed
 • Employer
  Kunnskapsdepartementet
 • Website
 • Municipality
  Oslo
 • Place of service
  Kirkegt. 18, Oslo
 • Jobbnorge ID
  162395
 • Scope
  Fulltime
 • Duration
  Permanent

See more

Find more jobs